top of page

SEM EDX ile Malzeme Analizi Nasıl Yapılır? 

Malzeme bilimi, maddenin çeşitli özelliklerini ve bunların bilim ve mühendislikteki uygulamalarını içeren disiplinler arası bir alandır. Malzemeleri analiz etmek ve özelliklerini kullanmak bu alandaki en büyük zorluklardan biridir ve materyalleri anlamakla birlikte temelde istenen özelliklere sahip yeni malzemeler yaratılabilir.

Malzeme yüzeylerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri birçok uygulamada önemli rol oynadığından Phenom masaüstü taramalı elektron mikroskopları yüzey ve arayüzeyle ilgili süreçler ve incelemelerine odaklanır.

Phenom SEM EDX 'in yüzey, bileşik ve parçacıkları gözlemleme ve analiz etme konusunda güvenilir bir araç olduğu kanıtlanmıştır. Üretim esnasında kalite sigortası için, işlemden sonra bileşiklerin element analizine ve hatta parçacık şekillerinin analizi için kullanılabilir.

1-Malzeme Süreç Kontrolü Analizleri

1-Modern endüstriyel prosesler, uygun maliyetli üretim için yüksek verim gerektirir. Bu tempo, nihai üründe kalite, güvenilirlik ve tutarlılık ihtiyacı ile ölçülür. Dolayısıyla proses kontrolü, çıktı ve kalite arasında bir denge kurmak için üretimi optimize etmeye ve düzenlemeye çalışır. Boyut, morfoloji ve safsızlıklar gibi çeşitli parametrelerin izlenmesi, analizin toplam üretim süresi üzerindeki etkisini en aza indirmek için mümkün olduğunca verimli olmalıdır. Ek olarak, süreç ayarlamalarının numunenin gerçek özelliklerine dayandığından emin olmak için gözlemler son derece güvenilir olmalıdır.

Elektron mikroskopları (EM) üzerinde elde edilebilecek çok yönlü ve değerli verilere rağmen, bu cihazlar geçmişte manuel çalıştırma ihtiyacı nedeniyle proses kontrol uygulamaları için pratik olmamıştır. Bugün, özel araçlar ve otomatik yazılımların ortaya çıkmasıyla EM, üretim izleme ve analizinin hayati bir parçası haline geliyor. Kimyasal olduğu kadar yapısal da bilgi, enerji-dağıtıcı X-ışını spektroskopisinin (EDS) aynı cihaz içinde EM görüntülemeyle birleştirilmesiyle bile edinilebilir .

Taramalı elektron mikroskobu (SEM) araçları, mikron ölçeğinde nanometre ölçeğinde partiküllere, inklüzyonlara ve ürün kalitesini temelden etkileyen arızalara otomatik olarak görselleştirme, niceleme ve raporlama yeteneğine sahiptir.  

SEM ile görüntülenen sac üzerinde çinko fosfat.

SEM ile görüntülenen sac üzerinde çinko fosfat.

SEM ile görüntülenen katkı maddesi üretim tozu. Parçacıkları ve aglomeraları ayırmak için morfolojik

SEM ile görüntülenen katkı maddesi üretim tozu. Parçacıkları ve aglomeraları ayırmak için morfolojik sınıflandırma daha sonra analiz yazılımında gerçekleştirilebilir.

2-Malzeme Kalite Kontrol Analizleri

2-Artan karmaşıklık ve daha yüksek güvenilirlik standartları ile, üretilen parçaların kalite kontrolü ve güvencesi modern endüstride giderek daha hayati hale gelmiştir. Kalite düzenlemesinin kritik bir yönü, bileşen / malzeme arızasının temel nedeni hakkında bilgi sağlayan, üretim sürecinde kalite kontrolü için metrikler oluşturan ve 3. taraf kalite gereksinimlerini uygulayan arıza analizidir . Bileşen arızası genellikle çok sayıda küçük, mikroskobik kusurun doğrudan bir sonucu olduğundan, bunların çok ölçekli gözlemi ve nicelendirilmesi, temel neden belirlemesi için gereken doğru karakterizasyonu elde etmenin tek yoludur.

Elektron mikroskopisi (EM) gibi daha yüksek çözünürlüklü tekniklerle analiz edilebilir.

EM ile nanometre ölçeğine kadar yapısal detaylar kullanılabilir hale gelir. Bu, diğer araçlarla gözlemlenemeyen işlem spesifikasyonlarından mikroskopik kusurların veya nano ölçekli sapmaların kesin karakterizasyonuna izin verir. Eldeki bu bilgiler sayesinde, mühendisler ve araştırmacılar kusur oluşumunun en erken aşamalarında kalite iyileştirmeleri yapabilirler.

Elektron mikroskobu benzersiz yapısal detaylar sunmakla kalmaz, aynı zamanda tekniğin elementel analizden de fayda sağlar.

3-Temel Malzeme Araştırmaları

3-Sayısız teknik yenilik, doğrudan veya dolaylı olarak yeni malzemelerle bağlantılıdır. Araştırmacılar, sürekli yeniliği beslemek için, makro-, mikro- ve nanoskallardaki malzemelerin (morfolojik, yapısal, manyetik, termal ve mekanik) fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkındaki anlayışlarını derinleştirmek istiyorlar.

Malzemelerin özelliklerini anlamak ve geliştirmek, böylece faydalarını ve değerlerini arttırmak için birçok neden vardır. Mukavemet, süneklik, yoğunluk, korozyon direnci ve elektrik iletkenliği, bir malzemenin geliştirilmiş veya tamamen yeni uygulamaları için hayati önem taşıyan özelliklerden sadece birkaçıdır.

Polimer ve kataliz araştırmaları alanında kimyagerler ve kimya mühendisleri, mikro ve nanometre ölçeklerinde malzeme yapısı ve işlevi arasındaki ilişkileri daha iyi anlamak istiyorlar. Keşifleri, hedeflenen işlevsellik, daha uzun aktif ömür, daha düşük değiştirme maliyetleri, geliştirilmiş güç ve daha iyi üretilebilirliğe sahip yeni malzeme sistemlerine yol açar.

Nano aygıtların heyecan verici alanı, elektronik, manyetik, mekanik ve optik sistemler için benzersiz işlevselliğe sahip minyatür teknoloji geliştirmeye odaklanmıştır. Sensörler, aktüatörler ve mikroakışkan cihazların tümü, küresel enerji, iletişim ve kritik izleme zorluklarının çözülmesine yardımcı olmak için yüksek talep görmektedir.

Bilim adamları malzeme yapıları hakkındaki bilgilerini genişlettikçe, malzemelerin ışığa, sıcaklığa, basınca ve diğer uyaranlara tepki olarak nasıl davrandıklarını da anlamak isterler. 

Çelik üzerine seramik kaplama, 2 kV olarak görüntülenir. Seramik kaplamaların SEM görüntülemesi, arı

Çelik üzerine seramik kaplama, 2 kV olarak görüntülenir. Seramik kaplamaların SEM görüntülemesi, arıza mekanizmaları, çatlak oluşumu / analizi ve kaplama uygunluğunun yanı sıra mevcut fazların kimliğine ilişkin bilgi sağlayabilir.

Platin parçacıklı seramik numune, başarısız bir ısıtma aşamasının sonucu. Yatay alan genişliği = 127

Platin parçacıklı seramik numune, başarısız bir ısıtma aşamasının sonucu. Yatay alan genişliği = 127 μm.

Boya yapışması EM ile analiz edilmiştir.

Boya yapışması EM ile analiz edilmiştir. Çelik üzerindeki bir boya tabakasında çizilme testi, çizilmenin toplam derinliğini ve yapışma tabakası üzerindeki delaminasyon etkilerini belirlemek için kullanılır.

NaYF müteşekkil Fotonik üst değiştirme nanopartiküller (UCNPs), 4 , SEM ile görüntülenmiştir. UCNP'l

NaYF müteşekkil Fotonik üst değiştirme nanopartiküller (UCNPs), 4 , SEM ile görüntülenmiştir. UCNP'ler, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli biyomedikal uygulamalarda kullanılır: biyolojik sıvılardaki biyobelirteçleri ölçmek için biyosensörler olarak (örn. Tam kan, selülo , in vivo ve ex vivo görüntüleme kontrast etiketleri olarak , gıdalardaki antibiyotiklerin ve toksinlerin saptanması için biyosensörler olarak, serum, idrar) ve kanser hücreleri gibi hedeflere karşı terapötik ajanlar olarak k

4-Malzeme Kirlilik Analizleri

Parça temizleme testi sırasında SEM ile birlikte alüminyum mineral tane bulundu

Parça temizleme testi sırasında SEM ile birlikte alüminyum mineral tane bulundu

Parça temizleme testi sırasında SEM ile birlikte alüminyum mineral tane bulundu

Üretilen bir bileşenin temizlenmesi sırasında bulunan 10 mikron silikon

Üretilen bir bileşenin temizlenmesi sırasında bulunan 10 mikron silikon

Üretilen bir bileşenin temizlenmesi sırasında bulunan 10 mikron silikon bakımından zengin parçacık. Bu kadar küçük fakat sert parçacıklar parçanın erken aşınmasına neden olabilir.

Alüminyum şerit, 100 mikrometre uzunluğunda, bir parçanın kullanıldığı için aşınmasından dolayı üretildi. Enkazın şekli ve kimyası, zaman içinde parça bozulması ve temizliği hakkında değerli bilgiler sağlar.

Temizlik analizi sırasında gömülü mineral partiküllü pamuk lifi.

Temizlik analizi sırasında gömülü mineral partiküllü pamuk lifi.

Temizlik analizi sırasında gömülü mineral partiküllü pamuk lifi.

Temizlik analizi sırasında alüminyum tıraş bulundu.

Temizlik analizi sırasında alüminyum tıraş bulundu.

Temizlik analizi sırasında alüminyum tıraş bulundu.

4-Üretilen bileşenlerin sürekli yeniliği ve iyileştirilmesi, üreticilerin kaliteden ödün vermeden hızlı ve güvenilir bir şekilde ürün oluşturma yeteneğine dayanmaktadır. Artan temizlik standartları ile, bu yüksek beklentileri karşılamaları için parçaların her zamankinden daha kapsamlı analizleri gerekmektedir. Ek olarak, bileşenlerin yüzey temizliği, parçanın nihai kalitesiyle doğrudan ilişkili olan ek kaplamaların ve işlemlerin yapışması için kritiktir. Aslında, temizliğin alan başarısızlık oranıyla o kadar yakından ilişkili olduğu gösterilmiştir ki, Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA) ve Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), özellikle otomotiv bileşenlerinin temizliğini karakterize etmek için kapsamlı standartlar geliştirmiştir.

Genel olarak, bu, sınırlı analitik detaylar sunan teknik temizlik için ortak yöntemlerin gereksiz yere kısıtlayıcı olabileceği anlamına gelir. Kaçınılmaz olarak, üreticiler eksik bilgilerden kontaminasyonun kaynağını bulmaya çalıştıkça artan teşhis süresine yol açar, dolayısıyla parçayı üretme maliyetini arttırır. Bu arada tarama elektron mikroskobu / enerji dağıtıcı X-ışını spektroskopisi (SEM  EDX), ayrı ayrı partiküllerin kimyasal bileşimini sağlar. Bu, üreticinin bileşen için en zararlı parçacıklar için farklı temizlik sınırları belirlemesine izin verirken, iyi huylu parçacıklar için limitler daha rahat olabilir.

SEM Görüntüleme-Elementel Analiz-Yarı Kantitatif

Taramalı elektron mikroskobu (SEM EDX) ile görüntüleme

  1. Seramik ve diğer numunelerin yüksek büyütmelere kadar ( x100000, çözünürlük 15 nm ) morfolojik, elementer analizleri, topografik ,morfolojik  görüntülenmesi ( Bor ve altı elementler hariç) yapılabilmektedir.

  2. Analiz için gönderilecek numuneler toz veya blok halinde olabilir.

  3. Numune toz ise en az 10 g, katı blok halinde ise çapı en fazla 5 cm, boyu 5 cm olmalıdır.

  4. Örnek hazırlama sırasında örneğin tutucuya sabitlenmesi ve deney sonunda tutucudan alınma işlemi durumunda numunede meydana gelmesi mümkün bozulma, kirlenme, deformasyon, kırılma, v.b. gibi aksaklıklardan sorumlu değiliz.

  5. Metal dışı malzemelerin Au kaplanarak iletken hale getirilmesi gerekmektedir.

  6. Numune üzerinde kesme, parlatma ve kaplama gibi hazırlama işlemi yapılacaksa (numune hazırlama); bu işlemlerden doğabilecek kayıplar analizi talep eden tarafından mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bu işlemler sırasında doğabilecek zararlardan laboratuvarımız sorumlu değildir.

  7. Analiz ve görüntüleme işleminin süresi en geç 2 iş günüdür.

  8. Numune sahibinin talep dilekçesinde belirtmesi şartıyla, analiz sonuçları bir CD’ye kaydedilerek, çalışma bitimini takiben ilgiliye teslim edilebilir.

SEM EDX

bottom of page