top of page

Asbest Analiz , asbest analiz cihaz ve metotlarımız hakkında bilgilendirme

Asbest_e200pol.jpg

PLM Polarize Işık Mikroskop Yöntemi Dispersiyon boyama 

HSG 248 A2-NIOSH 9002 -ISO 22262PLM

 • Analiz maliyeti ucuzdur

 • Tespit sınırı %1 ve üzerindedir.

 • Kentsel dönüşümde en tercih edilen yöntemdir.

 • Yanılma payı fazladır.

 • Analist tecrübesine bağlıdır

 • Hızlı sonuç alınır

 • Somut çıktı verilemez.

 • Numune alınırken hasar verilebilir

 • Toz ve yüzey numunelerine bakılamaz

Scherm2_XL_PlasmonicBall.jpg

SEM Taramalı Elektron Mikroskop ve Enerji Dağılım X ışını Yöntemi

VDI 3866 - ISO 22262 SEM EDXA 

 • Analizi pahalıdır.

 • Tespit sınırı %0.01 ve üzerindedir.

 • Endüstride en tercih edilen yöntemdir.

 • Sonuçlar yoruma açık değildir.

 • Elementel analiz yapılabilir

 • Somut görüntü ve elementel çıktısı avantajlarındandır.

 • Hasarsız numune alma

 • Toz ve yüzey numunelerinde başarılı

kontak1.JPG

Asbest İç Ortam Hava Testi ile, bina çalışmalarından sonra evinizin havasında asbest lifleri olup olmadığını kolayca belirleyebilirsiniz. Sadece laboratuarımıza bir toz örneği gönderin ve hızlı sonuç elde edin.

20161027_102345.jpg

Asbest için yalıtım levhası, atermit,beton, sıva , boya,izolasyon ,marley ,linolyum ve çimento gibi malzemeleri test edilir.Bina veya tadilat işi yapmadan önce  önerilir.

talk-pudrasinda-tehlike-6710012.Jpeg

Pudra ,kozmetik ürünler ,boya, dolgu macunu, sıva ve harç gibi tüm özel malzemelerin analizi. Ek olarak, malzeme insan yapımı mineral lifler için% 0.001'lik bir tespit limitine kadar test edilmektedir.

suda_asbest.jpg

İçme suyu,baraj suyu, nehir suyu ve atık sularda asbest analizi.

koylerdeki-158-bin-kisi-risk-altinda-107

Doğal toprak ve kayaçlarda , ve söküm sonrası asbest kontaminasyonları belirlemek için ideal bir analizdir. 

sediment.jpg

Deniz ve göllerdeki sedimentlerde özellikle çakıl formunda olanlarda asbest analizi XRD ve SEM ile yapılabilmektedir.XRD ile %1 SEM ile %0,01 hassasiyetle tanımlanabilmektedir.

Asbest Analizi için Kullandığımız  Cihazlar ve Metotlar

HSG 248 A2 PLM tespit aralığı (%1-%100)

NIOSH 9002 PLM tespit aralığı (%1-%100)

ISO 22262 PLM  tespit aralığı (%1-%100)
ISO 22262 SEM EDXA tespit aralığı  (%0.01-%100)

VDI 3866 PART 5 SEM EDXA tespit aralığı(%1-%100)

VDI 3877 PART1-2 SEM EDXA Çökmüş tozlarda asbest analizi

Asbest Tür Analizi
1-PLM (Polarize Light Microscopy)

Asbest lifleri aşağıda belirtilen özellikler kullanılarak tanımlanmaktadır;

 • Morfoloji (görünüm)

 • Optik özellikler (uzama,sönme,çift kırma vb.)

 • Kırılma indisi (refractive index)

Bir materyalde asbest varlığının doğrulanması genellikle PLM kullanılarak yapılmaktadır. Asbest mineralleri mikroskop altındaki görünüşleri ile tanımlanmaktadır. Asbest lifleri demetler oluşturmaktadır ve tek lifler uç kısımarında spesifik özellikler gösterirler.  Lifler kristal yapıda olmalıdır ve asbest minerallerinin optik özellikleri ile uyumlu bir görünüşe sahip olmalıdır.

Asbest mineralleri karakteristik kırılma indislerine sahiptirler. Liflerin iyi tanımlanmış indis eşleştirici sıvılara batırılması, farklı asbest türlerinin ayırt edilmesini sağlamaktadır. 

2-PCM (Phase Contrast Microscopy)

Asbest lifleri aşağıda belirtilen özellikler kullanılarak tanımlanmaktadır;

 • Morfoloji (görünüm)

 • Kırılma indisi (refractive index)

3-SEM (Scanning Electron Microscope-Taramalı Elektron Mikroskobu) ve EDXA

Taramalı Elektron Mikroskobu hava ve toz numunelerindeki asbest analizleri için kullanılmaktadır. Asbest lifleri aşağıda belirtilen özelliklere göre tanımlanmaktadır;

 • elementel durum

 • Morfoloji (görünüm)

SEM ile, ışık mikroskobunda tespit edilemeyen çok ince liflere de tespit edilebilmektedir.

Toz numunelerindeki asbest analizleri genellikle asbest söküm işlemi sırasında asbestin dağılımının/yayılının değerlendirilmesi için gerçekleştirilmektedir.Bantla alınan numunedeki asbest liflerini kolaylıkla analiz ediliebilir.

Aynı şekilde, söküm işlemi sonrasında havadaki asbest konsantrasyonu analizi, tehlikeli liflerin çevreye yayılmadığını belirlemek için yapılmaktadır.Numunelerin kaplanması ve işletme maliyeti yüksektir.

PLM (Polarize ışık mikroskop) tekniği ile Asbest Analizi

1-İşletme maliyeti düşüktür.
2-Numune hazırlık süreci kısadır.
3-Analistin tecrübesine bağlıdır.Analist kesinlikle çok iyi eğitim almış olmalıdır.Analistin deney yapabilmeye başlama süreci min 2 yıldır.Kişiye bağlı olması bu yöntemin en büyük başarısızlığıdır.
4-Çok küçük asbest liflerini göremez
5-Asbest analizinde yanılma payı çok fazladır.

6-Kullanılan referans malzemeler yurtdışından tedarik edilmektedir.

SEM (Taramalı elektron mikroskop) tekniği ile Asbest Analizi

1-İşletme maliyeti çok yüksektir.
2-Numune hazırlık süreci uzundur.
3-Analistin tecrübesine bağlıdır.Kısa bir eğitimle analist analiz yapacak seviyeye gelir.
4-Çok küçük asbest liflerini görebilirsiniz.
5-Asbest analizinde ya
nılma payı çok azdır.

6-Elementel analiz yapabilir.Olabildiğince güvenlidir.

ASBEST NUMUNE ALMA STRATEJİSİ 
Asbest şüphesiyle alınan numunenin, konumu ve hangi malzemeden alındığı önemlidir. Malzemenin miktarı ve malzemede değişik tamiratlar yapılıp yapılmadığını gözlemledikten sonra, 3-5 cm2 alanda tüm derinlik içinden örnek alınır. Alınan örnek tüm malzemeyi temsil etmelidir. Numune alınırken, tüm iç köşeden veya uzak taraftan alınmasına özellikle dikkat edilir. Numuneler, normalde kolay görünür olmayan yerlerden veya en az ek hasar alabilecek yerlerden (ör; fayans kenarları) ya da yeni zarar görmüş yerlerden alınır.

Eğer numune alınacak yer ve alınacak numune sayısı müşteri tarafından özellikle belirtilmiyorsa, metotta yer alan örnekleme stratejisi temel alınır. Aşağıdaki liste numune sayısı ve konumları için yol gösteren bir rehberdir. Bununla birlikte her bir lokasyon için alınması gereken numune sayısına karar verirken, malzemenin içeriğine dair bir inceleme yapılır. Burada son karar numune alma konusunda uzman personel ekibe aittir.

-Püskürtme Asbest ile Kaplanmış Katı Malzemeler: Bunlar genellikle homojendir ve iki adet numune yeterlidir. Eğer kullanılan alan büyük veya alanda onarım ve değişiklik yapılan alanlar varsa daha fazla numune alınır.Asbest analizine gönderilir.

-Boru/Termal Yalıtım: Özellikle renkte, boyutta ve dokuda bir değişim ya da tadilat varsa, boru yalıtımı kompozisyonu son derece değişkendir. Yapılan değişikliğin boyutuna göre numune sayısı ve numunelerin konumu belirlenir. Numuneler öncelikli olarak yamalanmış veya onarılmış görünümü taşımayan yerlerden alınır.Her 3m de bir numune alınır eğer boru hattı çok uzunsa 6 m ye çıkarılabilir numune alınır ve Asbest analizine gönderilir.

-Yalıtımlı Levha/Seramikler: Bunlar genellikle homojendir ancak onarım yapılmış ve/veya levha ve seramikler yenilenmiş olabilir. 25 m2’lik bir alandan veya odabaşına 3-5 cm2’lik örnekler alınır. Birkaç tür panel varsa, her türe ait örnek alınır.Asbest analizine gönderilir.

-Asbestli Çimento: Bunlar homojen malzeme olup, sıkça karşılaşılan oluklu, düz, levha, panel veya çeşitli kalıplara dökülmüş ürünlerdir.Asbest analizine gönderilir.

-Diğer Malzemeler: Farklı tür malzeme olduğu durumlarda her birinden bir veya iki numune alınması yeterli olur. Farklı tür malzemelere örnek; çatı kaplamaları ve dekoratif kaplama malzemeleri.Asbest analizine gönderilir.

-Toz ve Döküntü: Döküntü örneklemesi, gözle görünür lif veya potansiyel olarak asbestli çimento içerdiği bilinen her bir parça ve bölümün ortaya çıkarılması ile yürütülür. Eğer hasar yeniyse, döküntü hala alanın altında olabilir. Bununla birlikte eğer hasar daha önceki söküm ve bakım nedeniyle olmuşsa, döküntü, temizleme ihtimali olmayan daha zor ulaşılabilir yerlerde olabilir. Örneğin; kablo kanalları, tavan döşemeleri veya parçaları ya da rafların arkası.

Özetle; alınan numunelerin sayısı, mevcut malzemenin miktarına, çeşitliliğine ve malzemenin içindeki miktar çeşitliliğine bağlıdır. Malzeme miktarının ve yoğunluğunun görsel olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi birçok durum için başlangıç noktasıdır. Numune sayısı çeşitlilik miktarını yansıtır. Kararlar değerlendirme ve profesyonel deneyimler baz alınarak verilir. İnsan gözü birçok farklı tonu ayırt eder. Farklı malzemelerin genelde farklı renkleri vardır.  Malzemeleri birbirinden ayırmak için diğer görsel olmayan duyular da kullanılır. Örneğin; asbestli levha ve asbestli çimento, üzerine vurulduğunda karakteristik bir ses çıkarır. Buna benzer olarak yüzeyin sertliği, ısı iletkenliği (ellendiği zaman malzemenin soğuk, sıcak, ılık olması) farklı malzeme yapılarının belirlenmesi için kullanılan belirtilerdir. Farklı malzeme yapılarının belirlendiği her bölümden numune alınır.

Katı Numune Alım Metodu

-Püskürtme Asbest ile Kaplama: Eğer kaplama tamamen izole ise, numune alma alanının çevresi önceden ıslatılır, sonra numune almak için dikkatlice keskin bir bıçakla kesilir. Eğer püskürtme asbest ile kaplama izole değilse hem ıslatma hem de Hepa filtreli (%85 oranında, 0,3 mikrona kadar havada bulunan partikülleri havadan arındırabilen filtrelere denir) vakumlu temizleyici havadaki emisyonu azaltmak için aynı anda kullanılır. Bu yüzeyler genellikle homojen olduklarından küçük sızıntıya neden olacak bir yüzey numunesi yeterlidir.

-Isı/Boru Yalıtımı: Numune alınacak alan tamamen ıslatılır, enjeksiyon tekniğiyle numune alınır. Asbest döküntülerinin yayılmasını önlemek için önlemler alınır. Numuneler boru yalıtımının tam derinliğine nüfuz edecek şekilde bir çekirdek örnekleyici ile alınır. Numune alındıktan sonra örnekleme noktası deliği güvenli hale getirilir.

-Yalıtım Paneli: Numune, keskin bir bıçak veya keski ağzıyla numuneyi kaldırmak için kenarındaki uygun bir yerden alınır. Numune alınan alan, örnekleme işleminden önce ıslatılır. Yalıtım levhaları bazen çift taraflı asbest kağıdıyla üretilmiş olabilir.

-Asbestli Çimento: Genellikle çok serttir ve küçük bir numunenin alınmasının daha kolay olacağı hasarlı kısım bulunmaya çalışılır. Numune büyüklüğü en az 5 cm2 olmalıdır.

-Contalar, Halat, Kağıt, Keçe ve Tekstil: Malzemeler ıslatılır. Malzemeden küçük bir numune almak için keskin bir bıçak kullanılır.

-Zemin ve Duvar Kaplamaları: Numuneler, genellikle her tür ve renkten bir numune alarak keskin bir bıçakla kesilir. Eğer destek malzemesi ve asbest kaplama olarak mevcut değilse, liflerin yayılma olasılığı çok düşüktür.

-Dekoratif Kaplama: Numune yüzey kaplama ve destek malzemesinden bir kazıcı yardımıyla dikkatlice kazınarak alınır. Eğer asbest, düzenli bir şekilde yüzey kaplamada bulunuyorsa ve yüzey kaplama genellikle çok ince ise, 20 cm2’lik bir alan alınır.

-Döküntü ve Toz Numuneleri: Yapışkan bantlar, nemli filtre kağıtları, cımbız vb. ile numune alınarak plastik bir poşete konulur.

Çapa 1
bottom of page