asbest_numune_alan.jpg

Kişisel Maruziyet Asbest Ölçüm

Ortam havasında ve kişisel maruziyet ölçümü

 HSG 248 A1-NIOSH 7400

39.JPG

KATI MATERYALLERDE ASBEST ANALİZİ 

Katı materyallerin SEM EDX ve PLM ile analizii

VDI3866 -ISO22262SEM HSG248-NIOSH9002PLM
 

pekmez.jpg

Gıdada Asbest Analizi

Asbest liflerinin PCM ile ölçülmesi

VDI3866 -ISO22262SEM 

Zefon-25mm-Cassettes_lg.jpg

Ortam havasında Asbest Ölçümü

Ortam havasında ve kişisel maruziyet ölçümü

 HSG 248 A1-NIOSH 7400

toprak kap asbest buyuk.jpg

Toprakta Asbest Analizi

Toprağın SEM EDX ile anaizli

yapılır

VDI3866 -ISO22262SEM 

talk-pudrasinda-tehlike-6710012.Jpeg

Pudrada Asbest Analizi

Malzemelerin SEM EDX ile analizi

VDI3866 -ISO22262SEM 

kontakt.png

Kontakt Numune Analizi

Yüzeyde birikmiş tozların SEM EDX ile analizidir.

VDI3866 -ISO22262SEM

Suda_asbest.jpg

Suda Asbet Analizi

Suyun SEM EDX ile incelenmesi

VDI3866 -ISO22262SEM 

Karinca Asbest.jpg

İlaçlarda Asbest Analizi

Malzemelerin SEM EDX ile analizi

VDI3866 -ISO22262SEM 

Asbest_e200pol.jpg

PLM Polarize Işık Mikroskop Yöntemi Dispersiyon boyama

VDI 3866 - ISO 22262 SEM EDXA 

 • Analiz maliyeti ucuzdur

 • Tespit sınırı %1 ve üzerindedir.

 • Kentsel dönüşümde en tercih edilen yöntemdir.

 • Yanılma payı fazladır.

 • Analist tecrübesine bağlıdır

 • Hızlı sonuç alınır

 • Somut çıktı verilemez.

 • Numune alınırken hasar verilebilir

 • Toz ve yüzey numunelerine bakılamaz

Vonka_Asbestometric_edited.jpg

SEM Taramalı Elektron Mikroskop ve Enerji Dağılım X ışını Yöntemi

VDI 3866 - ISO 22262 SEM EDXA 

 • Analizi pahalıdır.

 • Tespit sınırı %0.01 ve üzerindedir.

 • Endüstride en tercih edilen yöntemdir.

 • Sonuçlar yoruma açık değildir.

 • Elementel analiz yapılabilir

 • Somut görüntü ve elementel çıktısı avantajlarındandır.

 • Hasarsız numune alma

 • Toz ve yüzey numunelerinde başarılı

Asbest Ortam Ölçümü:Asbest söküm ve temizlik işlemleri  sonunda ortamda bulunan asbest liflerinin sayılması işlemidir.
Kişisel Maruziyet Ölçümü: Asbest bulunan ortamlarda çalışanların maruziyetinin ölçülmesi işlemidir.

Asbest Analizi : Materyallerin içinde asbest bulunup bulunmadığını tespit eder. Varsa asbest tütünün tayin edilmesidir.

Asbest Analizinde Kullandığımız  Cihazlar ve Metotlar

HSG 248 A2 PLM tespit aralığı (%1-%100)

NIOSH 9002 PLM tespit aralığı (%1-%100)

ISO 22262 PLM  tespit aralığı (%1-%100)
ISO 22262 SEM EDXA tespit aralığı  (%0.01-%100)

VDI 3866 PART 5 SEM EDXA tespit aralığı(%1-%100)

Asbest Tür Analizi
1-PLM (Polarize Light Microscopy)

Asbest lifleri aşağıda belirtilen özellikler kullanılarak tanımlanmaktadır;

 • Morfoloji (görünüm)

 • Optik özellikler (uzama,sönme,çift kırma vb.)

 • Kırılma indisi (refractive index)

Bir materyalde asbest varlığının doğrulanması genellikle PLM kullanılarak yapılmaktadır. Asbest mineralleri mikroskop altındaki görünüşleri ile tanımlanmaktadır. Asbest lifleri demetler oluşturmaktadır ve tek lifler uç kısımarında spesifik özellikler gösterirler.  Lifler kristal yapıda olmalıdır ve asbest minerallerinin optik özellikleri ile uyumlu bir görünüşe sahip olmalıdır.

Asbest mineralleri karakteristik kırılma indislerine sahiptirler. Liflerin iyi tanımlanmış indis eşleştirici sıvılara batırılması, farklı asbest türlerinin ayırt edilmesini sağlamaktadır. 

2-PCM (Phase Contrast Microscopy)

Asbest lifleri aşağıda belirtilen özellikler kullanılarak tanımlanmaktadır;

 • Morfoloji (görünüm)

 • Kırılma indisi (refractive index)

3-SEM (Scanning Electron Microscope-Taramalı Elektron Mikroskobu) ve EDXA

Taramalı Elektron Mikroskobu hava ve toz numunelerindeki asbest analizleri için kullanılmaktadır. Asbest lifleri aşağıda belirtilen özelliklere göre tanımlanmaktadır;

 • elementel durum

 • Morfoloji (görünüm)

SEM ile, ışık mikroskobunda tespit edilemeyen çok ince liflere de tespit edilebilmektedir.

Toz numunelerindeki asbest analizleri genellikle asbest söküm işlemi sırasında asbestin dağılımının/yayılının değerlendirilmesi için gerçekleştirilmektedir.Bantla alınan numunedeki asbest liflerini kolaylıkla analiz ediliebilir.

Aynı şekilde, söküm işlemi sonrasında havadaki asbest konsantrasyonu analizi, tehlikeli liflerin çevreye yayılmadığını belirlemek için yapılmaktadır.Numunelerin kaplanması ve işletme maliyeti yüksektir.

PLM (Polarize ışık mikroskop) tekniği

1-İşletme maliyeti düşüktür.
2-Numune hazırlık süreci kısadır.
3-Analistin tecrübesine bağlıdır.Analist kesinlikle çok iyi eğitim almış olmalıdır.Analistin deney yapabilmeye başlama süreci min 2 yıldır.Kişiye bağlı olması bu yöntemin en büyük başarısızlığıdır.
4-Çok küçük asbest liflerini göremez
5-Yanılma payı çok fazladır.

6-Kullanılan referans malzemeler yurtdışından tedarik edilmektedir.

SEM (Taramalı elektron mikroskop) tekniği

1-İşletme maliyeti çok yüksektir.
2-Numune hazırlık süreci uzundur.
3-Analistin tecrübesine bağlıdır.Kısa bir eğitimle analist analiz yapacak seviyeye gelir.
4-Çok küçük asbest liflerini görebilirsiniz.
5-Yanılma payı çok azdır.

6-Elementel analiz yapabilir.Olabildiğince güvenlidir.