Asbest sökümü nasıl yapılır ? Asbest söküm aşamaları ve Asbest Denetim

Asbest sökümü, konusunda yeterliliğe sahip personelle (Asbest Söküm Uzmanı ve Asbest Söküm Çalışanı) gerçekleştirilmektedir.
İşveren firma ile anlaşma sağlandıktan sonra, işveren işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirim yapılır. Bu bildirimde firma bilgilerinin yanı sıra, çalışma yapılacak yerin adresi, asbest raporuna göre veya asbest envanter raporuna göre yapılmış asbest analizlerini içeren rapora göre asbest içeren malzemenin tahmini miktarı, asbestin türü, çalışan belgeleri, risk analizi, raporun bir örneği ve iş planı içermek zorundadır.
Çıkacak atıkların bir bertaraf firması ile anlaşılır ve ilgili mevzuata uygun şekilde prosedür işletilir. Bu çalışma 01.012018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın oluşturduğu MOTAT sistemi üzerinden yapılmaktadır.
Çalışma sahasında kişisel koruyucu donanım eksiksiz şekilde kullanılarak uygun şekilde söküm yapılır. Sökülecek alan kapalı bir alansa karantina kurulması zorunludur.

Çalışma sonunda çıkan atıklar uygun şekilde özel ambalajlar yardımıyla paketlenir ve atık firmasına teslim edilmek üzere hazırlanır.
Çalışma sırasında asbest ölçümleri ile çalışma takip edilmelidir. Aynı zamanda çalışma sonucunda ortam havası son kez ölçülerek asbest ölçüm snuçları uygunsa çalışma sonlandırılır.

asbest_maske_edited_edited.jpg
asbest_numune_alan_edited.jpg

Asbest Söküm Nasıl Yapılır? Asbest Söküm İşleminin Tüm Aşamaları

Asbest raporu hazırlanırken yapılacak asbest analizleri İSGÜM den yetkili asbest laboratuvarı tarafından yapılmak zorundadır.
Yapılan asbest analiz rapor sonucuna göre asbest raporu düzenlenir bu rapora asbest envanter raporu denir.Asbest envanter raporuna göre asbestin türü, miktarı ve bulunduğu yerler belirlenir.Çalışma İş Kurumuna iş planı yapılarak ekinde asbest envanter raporu asbest analiz raporu ile bildirim yapılır.Aşağıdaki şemaya göre iş sırasında kişisel maruziyeti gösterecek asbest ölçümleri yapılır. İşin sonunda ise ortam havasında asbest kalmadığını kanıtlamak için asbest ölçümü yapılır. Asbest analizleri HSG 248 Asbest analiz, NIOSH 9002 Asbest Analiz, VDI 3866 Asbest Analiz ve ISO 22262 Asbest Analiz metotları ile yapılır. Asbest ölçümleri HSG 248 Asbest Ölçüm , NIOSH 7400 Asbest Ölçüm metotları ile yapılır. Asbest Envanter (Asbest Raporu) ise HSG 264 , HSG 248 e göre yapılabilir. Asbest Söküm işlemi yapılırken Asbestle Çalışmalarda Sağlık Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre ve TS 13895 nolu asbest söküm standardına uygun yapılır.

Asbest_Sokum_Sema.jpg