top of page

Asbest sökümü ve Asbest Denetimi nasıl yapılır ? Asbest söküm aşamaları ve Asbest Denetim

Asbest söküm, asbest içeren malzemelerin güvenli bir şekilde kaldırılması ve bertaraf edilmesi işlemidir. Asbest, doğal olarak lifli bir yapıda bulunan inorganik bir mineraldir. Asbest, yüksek ısıya, aşınmaya ve kimyasallara dayanıklı olduğu için geçmişte birçok alanda kullanılmıştır. Ancak asbestin insan sağlığına zararlı olduğu ve akciğer kanseri, mezotelyoma (akciğer zarı kanseri) ve asbestozis gibi hastalıklara neden olduğu ispatlanmıştır.

Asbest sökümü, kentsel dönüşüm, iş sağlığı ve güvenliği, gemilerden, sigorta ve kredi işlemleri gibi durumlarda yetkili kurumlar tarafından istenebilir. Asbest sökümü için ilk olarak yetkili mercilerden izin almak gerekir. Asbest söküm faaliyetlerinde görev alacak herkesin kapsamlı bir sağlık taramasından geçirilmesi gerekir. Koruyucu kıyafetler giyilerek çalışmak zorunludur.

Asbest sökümü, konusunda yeterliliğe sahip personelle (Asbest Söküm Uzmanı ve Asbest Söküm Çalışanı) gerçekleştirilmektedir.
İşveren firma ile anlaşma sağlandıktan sonra, işveren işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirim yapılır. Bu bildirimde firma bilgilerinin yanı sıra, çalışma yapılacak yerin adresi, asbest raporuna göre veya asbest envanter raporuna göre yapılmış asbest analizlerini içeren rapora göre asbest içeren malzemenin tahmini miktarı, asbestin türü, çalışan belgeleri, risk analizi, raporun bir örneği ve iş planı içermek zorundadır.
Çıkacak atıkların bir bertaraf firması ile anlaşılır ve ilgili mevzuata uygun şekilde prosedür işletilir. Bu çalışma 01.012018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın oluşturduğu MOTAT sistemi üzerinden yapılmaktadır.
Çalışma sahasında kişisel koruyucu donanım eksiksiz şekilde kullanılarak uygun şekilde söküm yapılır. Sökülecek alan kapalı bir alansa karantina kurulması zorunludur.

Çalışma sonunda çıkan atıklar uygun şekilde özel ambalajlar yardımıyla paketlenir ve atık firmasına teslim edilmek üzere hazırlanır.
Asbest sökümü sırasında asbest ölçümleri ile çalışma takip edilmelidir. Aynı zamanda asbest söküm çalışması sonucunda ortam havası son kez ölçülerek asbest ölçüm sonuçları uygunsa asbest söküm çalışması sonlandırılır.

asbest söküm çalışanı tam yüz maskesi
asbest söküm çalışanı

Asbest Söküm Nasıl Yapılır? Asbest Söküm İşleminin Tüm Aşamaları

Asbest raporu hazırlanırken yapılacak asbest analizleri İSGÜM den yetkili asbest laboratuvarı tarafından yapılmak zorundadır.
Yapılan asbest analiz rapor sonucuna göre asbest raporu düzenlenir bu rapora asbest envanter raporu denir.Asbest envanter raporuna göre asbestin türü, miktarı ve bulunduğu yerler belirlenir.Çalışma İş Kurumuna iş planı yapılarak ekinde asbest envanter raporu asbest analiz raporu ile bildirim yapılır.Aşağıdaki şemaya göre iş sırasında kişisel maruziyeti gösterecek asbest ölçümleri yapılır. İşin sonunda ise ortam havasında asbest kalmadığını kanıtlamak için asbest ölçümü yapılır. Asbest analizleri HSG 248 Asbest analiz, NIOSH 9002 Asbest Analiz, VDI 3866 Asbest Analiz ve ISO 22262 Asbest Analiz metotları ile yapılır. Asbest ölçümleri HSG 248 Asbest Ölçüm , NIOSH 7400 Asbest Ölçüm metotları ile yapılır. Asbest Envanter (Asbest Raporu) ise HSG 264 , HSG 248 e göre yapılabilir. Asbest Söküm işlemi yapılırken Asbestle Çalışmalarda Sağlık Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre ve TS 13895 nolu asbest söküm standardına uygun yapılır.

asbest söküm şeması

Asbest Denetimi Asbest Söküm Uzmanı ve Asbest Laboratuvarı ile asbest analiz ve asbest ölçümleri ile yapılır.
Asbest, birçok yapı malzemesinin çok yaygın bir bileşenidir. Ev sahipleri ve müteahhitlerin, asbest liflerini rahatsız edecek herhangi bir projeden önce bir asbest araştırması yapmaları gerekmektedir. Denetçilerimiz, projeniz için uygun örnekleme planını belirlemenize yardımcı olacaktır. Amacımız, projenizi para israf etmeden ileriye taşımak, sizi güvende ve tüm ilgili düzenlemelere uygun şekilde tutmak.

ASBEST DENETİMİNE NE ZAMAN NE İHTİYACINIZ VAR?

Asbest söküm işlemleri sırasında ve tamamlandığında .Bir yıkım veya yenileme faaliyetinin sahipleri ve işletmecilerinin, etkilenen tesisi veya yıkım / yenileme işleminin yapılacağı tesisin bir bölümünü, Kategori I ve II kırılgan olmayan asbest içeren malzeme de dahil olmak üzere gevrek ve gevrek olmayan asbestlerin varlığı bakımından iyice incelemesi gerekir. (ACM). Bu, faaliyete başlamadan önce yapılmalıdır.
 

Bütün bunlar, rahatsız edici malzemeye başlamadan önce asbest için herhangi bir yıkım veya yenileme projesini denetlemeniz gerektiğidir. İlçeniz izin aldığınızda asbest ENVANTERİ istemese bile, Türk mevzuatı yine de projenize uygulanır. 


Ek olarak, planlı tadilatların dışındaki asbest için kendi evinizi ya da iş yerinizi test etmek isteyebilecek durumlarınız olabilir. Düzenleyici uyumluluk dışındaki ihtiyaçlar için özel bir asbest araştırma planını tartışmaktan memnuniyet duyacağız.

ASBEST DENETİMİNE MALİYETİ NE KADAR?
Bu planladığınız projenin türüne bağlıdır. Tüm asbest araştırmaları, PLM veya SEM ile asbest analizi için numunelerin yetkili bir asbest laboratuvarı almalıdır. Temel fiyatlarımız, atipik bir tehlike olmaksızın tesise standart erişim sağlamaktadır. Standart geri dönüş süresi 3-4 iş günüdür.

 

Asbest teftişinizin maliyeti, taban ücret + toplanan numuneler + ek ücretler ile belirlenir.

​Temel ücret, denetçinin saha ziyaretinin ve anket raporunuzun hazırlanmasının maliyetidir. Bu miktar, ihtiyacınız olan denetim türüne göre değişir. Ticari ve mesken, yıkım vs. yeni model ve yapının büyüklüğü miktarınızı belirleyen unsurlardır. Muayenenizi programlamak için aradığınızda, projenizin kategorisini belirleyeceğiz ve temel ücretinizi size bildireceğiz.

Toplanan her örnek, standart geri dönüş için 100 tl faturalandırılır. Kaç örnek gerekebileceği hakkında bir fikir edinmek için aşağıya bakın.

Acele teslimat, uzatılmış seyahat vb. İçin ek ücretler uygulanabilir. Planladığınızda denetiminiz için geçerli olan ilave ücretleri görüşeceğiz.

Her iş eşsizdir ve şüpheli materyali tespit etmeye çalışacağız ve sadece ayrıntılı bir rapor için gereken sayıda örnek alacağız. Projenizi görmeden önce kaç örneğe ihtiyaç duyulacağını tahmin edemesek de, kapsamı anlamanıza yardımcı olacak bazı genel tahminler:

Banyo tadilat: 5 örnek

Çok odalı konut tadilatı: 10 - 25 örnek

Konut yıkımı: 15+

Ticari projeler: ?

NELER YAPILACAK ?
Ahşap, metal veya cam olmayan herhangi bir malzeme, asbest lifleri içerme potansiyeline sahiptir. Bir konut denetçisinin karşılaşacağı en yaygın malzemeler eklem bileşiği, tavan dokuları, vinil döşeme ve boru yalıtımıdır. Örnekleme gerektiren malzemeleri belirlemek için uzmanlığımızı ve deneyimimizi kullanacağız.

Ticari projeler, bina türüne göre başka benzersiz malzemeler içerebilir.

KENDİ MALZEMELERİMİZİ TEST ETTİREBİLİRMİYİZ ?
Kesinlikle. Asbest Saha Araştırması almayacak olsanız da, analiz için getirdiğiniz herhangi bir materyali laboratuvara göndermekten memnuniyet duyarız. Aldığınız rapor, numune materyalinde asbest varlığı veya yokluğu ile sınırlı olacak ve numunenin menşei gibi özellikleri hakkında daha fazla varsayımda bulunmayacaktır.

bottom of page