Kentsel dönüşüm kapmsamında yıkımı yapılacak binalrda asbest bulunup bulunmdığının varsa nerede ve ne kadar olduğu bilgisinin raporlandığı bir rapordur. Türkiye genelinde hizmet vermekteyiz.

Katı malzemelerde inşaat yapı malzemeleri , toprak,kayaç, elektrik ekipmanları,halatlar, contalar,ithal edilen ürenler,çadırlar,fren balatlaraı,oyuncaklar vb. tüm ürünlerde  asbest bulunup bulunmadığı ve türünün tespit edilmesidir.PLM (Polarize Işık Mikrsokobu) , Sem (Taramalı elektron mikroskobu) yöntemleriye analizi yapılmaktadır.

Ortam havasında bulunan asbest liflerinin konsantrasyonunun hesaplanmasıdır.PCM mikroskobuyla sayımlar yapılır

Bina gürültü yönetmeliği yayımlandı. Akustik projesi olmayan projelere ruhsat verilmeyecek. 1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girecek düzenleme yeni yapılacak inşaatlarla tadilat yapılacak inşaatları kapsayacak. "Akustik proje" bina akustiği uzmanlarıtarafından düzenlenecek. Bina akustiği uzmanlığı yetkisi alabilmek için Bakanlık tarafından hazırlanan uygun sertifika programlarındaki başvuru koşullarında belirtilen meslek grubundan olup, düzenlenecek eğitime katılmak şart.

Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin işletimi ve kullanımı safhalarında insanların maruz kalacağı, binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürültülerin, kişilerin huzur ve sükûnuna, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi işitme ve algılama koşullarının sağlanması için, tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim bakımından uyulacak kuralların belirlenmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı.

Asbest Sökümü

Uzman kadromuzla Asbest sökümü yapılacak alana gidip keşif yaparak müşterilerimizi bilgilendiriyoruz.

Endüstriyel Üretim Analizleri

Endüstriyel imalat, günlük küçük nesnelerden uçaklara hatta komple binalara kadar geniş bir endüstri dalını kapsar. Tüketiciler ürünlerden daha fazla talep ediyor; arabalar daha güvenli olmalı, kaplamalar daha uzun süre dayanmalı ve inşaat malzemeleri daha hafif ve daha güçlü olmalı. Bunu yapabilmek için, bilim insanları ve mühendisleri ürünü her seviyede anlamalıdır. Taramalı elektron mikroskopu analizleri, bilim insanlarına ve mühendislere operatörlere yüksek kaliteli SEM görüntülerine ve analizlerine doğrudan erişmelerini sağlayarak bu anlayışı kazanmalarına yardımcı olur.

​Malzeme bilimi, maddenin çeşitli özelliklerini ve bunların bilim ve mühendislikteki uygulamalarını içeren disiplinler arası bir alandır. Malzemeleri analiz etmek ve özelliklerini kullanmak bu alandaki en büyük zorluklardan biridir ve materyalleri anlamakla birlikte temelde istenen özelliklere sahip yeni malzemeler yaratılabilir.

Malzeme yüzeylerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri birçok uygulamada önemli rol oynadığından taramalı elektron mikroskopları yüzey ve arayüzeyle ilgili süreçler ve incelemelerine odaklanır.

SEM'in yüzey, bileşik ve parçacıkları gözlemleme ve analiz etme konusunda güvenilir bir araç olduğu kanıtlanmıştır. Üretim esnasında kalite sigortası için, işlenmeden sonra bileşiklerin element analizi ve hatta partikül şekillerinin analizi için kullanılabilir.Malzeme Laboratuvarımız İstanbul Esenler ilçesindedir.

Teksil alanında  Liflerin incelenmesinde,kumaş analizlerinde vb. alanlarda kullanılmaktadır.
-Tekstil sektöründe kullanılan sentetik ve doğal hammaddelerin karakterizasyonu -Liflerin kesitlerini ve iç yaçpısının incelenmesinde
-Üretilen kumaşların amaca uygun olup olmadığı
-Sektöre hizmet eden yan sanayi ürünlerinin(deterjan,boya,yumuşatıcı…) ürün üzerindeki etkileri tespit edilebilir.

Altın analizi

Saf altın veya karışım halindeki numunelerde altın analizinin SEM ve EDX ile yapılması esasına dayanır. Kuyumcuların tespit edemediği altın bu yöntemle tespit edilir.

Soluduğunuz İşyeri Havasında Hangi Tozlar Var?

İş Hijyeni kapsamında yapılan analizlerden farklı olarak.İşyeri havasından filtreye alınan tozlar Taramalı Elektron Mikroskop ile incelenir ve Havada bulunan tozların fotografları ile birlikte hangi elementler olduğu raporlanır.Bu sayede istenmeyen durumlarla ilgili önlemler alınır.Bu sayede işyeri havasında varsa zararlı partiküller tespit edilir ve önlem alınması sağlanır.

Radon Ölçümü

Günlük, Haftalık,aylık periyotlarda Radonun radon dedektörlerle ölçülmesi sonucu Ulusal sınır değeri aşıp aşmadığı raporlanır.

Ortam Havasında Partikül Ölçümü Anlık

Detaylar için arayınız

Yer Bilimleri

Elektron mikroskopları, gezegenin makro, mikro ve nano yapısının araştırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Temel analiz ile elektron görüntüleme yöntemlerini bir araya getiren Phenom masaüstü tarama elektron mikroskobu, malzemelerin yapısını ve yapısını anlamak için çok güçlü bir araçtır. 
Çevre , Mineral ,     Paleontoloji

1 / 1

Please reload