Asbest Raporu : Asbest Envanter Raporu ve Asbest Free Raporu

Asbest Survey (Asbest Araştırması)-Asbest Envanter Raporu ( Asbest Raporu )

Asbest surveyi yapılırken uluslararası rehberlerden yararlanılır. Aksi belirtilmedikçe HSG264 kullanırız. Asbest Surveyi sonucunda Asbest Envanter Raporu

 ( Asbest Raporu ), Asbest Safe Raporu  ( Asbest Raporu ) ve Asbest Free Raporu  ( Asbest Raporu ) düzenlenebilir. Asbest envanter raporunda ( Asbest Raporu ) numune sayısı müşteri tarafından belirlenemez Türkak akredite ve İSGÜM yetkili asbest laboratuvarı numune alma personeli ile sahaya gidilir. HSG 264, HSG 248 ve VDI 2866 metotlarına uyularak asbest envanter raporu ( Asbest Raporu ) çalışması yapılır.Numune sayısına asbest laboratuvarı numune alma stratejisine göre karar verir. Kentsel dönüşüm kapsamındaki asbest envanter raporu  ( Asbest Raporu ) çalışmalarında numune sayısına göre ek ücret alınmaz. Alınan numuneler akredite PLM laboratuvarımızda gerektiğinde SEM desteği ile analiz edilir.Numuneleri alan kişi,tarih,numune alınan yerler,bina ekipmanın genel görselleri,Asbestin nerelerde bulunup bulunmadığı resimleri ile ayrıntılı olarak raporlanır. Kullandığımız asbest analizleri şunlardır VDI 3866 SEM EDX Asbest analizi , ISO 22262 SEM EDX Asbest analizi , HSG 248 PLM Asbest analizi , NIOSH 9002 PLM Asbest analizi , ISO 22262 PLM Asbest analizi

 

Asbest FREE Raporu  ( Asbest Raporu )

Saha, bina, tesis,gemi veya ekipmanın çok detaylı incelenmesi asbest ölçümlerinin yapılması ve derinlemesine asbest bulk numunelerin alınarak her katmandan numune alındıktan sonra asbest bulunmaması veya bulunduktan sonra ortamdan uzaklaştırılması sonucu düzenlenecek rapordur.Raporu düzenleyen kişi ve kuruluş yasal olarak sorumludur. Bu rapor asbest tespit edildirse asbest sökümü tamamlandıktan sonra düzenlenebilir.

Asbest SAFE Raporu  ( Asbest Raporu )

Saha, ekipman ve tesiste asbestin olsa dahi ortama yayılmadığı yapılan ölçümlerle ve uzman nezaretinde numune alma ve inceleme sonucunda ispatlanması durumunda verilen rapordur.Herhangi bir tadilat tamirat sırasında bu rapor geçerliliğini yitirir. Asbest söküm işlemi tamamlandıktan sonra asbest laboratuvarı asbest ölçüm raporlarını teslim ettikten sonra düzenlenebilir.