top of page

İçme suyu ,akarsu , göl ve atık sularda asbest varlığının tespiti.

Vonka asbest loboratuvarı uluslararası yeterlilik testlerinden başarıyla geçmiş ülkemizin tek laboratuvarıdır

Yeterlilik Test Sonuçlarımız

Suda Asbest Analizi

    whatsapp_edited.jpg
    bottom of page