Uluslararası standart ve rehberlere göre asbest envanter raporu hazırlar

Ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlara göre asbest sökümü yapar 

SEM/EDX ,PLM  ile VDI3866-ISO22262-HSG248-NIOSH 9002 metotlarına göre asbest analizi