top of page

Asbest Nedir? Nerelerde bulunur? Asbest Özellikleri

Asbest nedir? Asbest ticari adıyla amyant, jeolojik olarak lifsi kristal yapısına sahip silikat (magnezyum silikat, kalsiyum-magnezyum silikat, demir-magnezyum silikat) bileşimindeki bir grup mineralin ortak adıdır. Sahip olduğu fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bir sonucu olarak gösterdiği izolasyon özelliği nedeniyle çok uzun yıllardır kullanılmış ve “sihirli mineral” olarak bilinmiştir.

Antik çağdan bu yana insanlığa faydası kadar zararı da olan , kimyasal ve fiziksel özellikleri sebebiyle inşaat, gemi, otomotiv, tekstil ve diğer sanayi alanlarında tercih edilen bir ürün olmuştur. 20. yüzyıl başlarından itibaren yaygın bir şekilde endüstride kullanılan üç binden fazla kullanım alanı vardır. 2010 yılına kadar Türkiye’de de kullanılan asbest; marley, boru, levha, fren ve debriyaj balatası, conta ve asbestli iplik üretiminde kullanılmıştır.

Asbest lifleri havada solunur hale geldiklerinde tehlikelidir, öldürücüdür. Solunan lifler akciğerlerde birikir ve zarar verir. Bu durumda akciğerde zedelenmeler başlar ve bu da akciğerin çalışmasını engeller ve kansere yol açar. Asbestli malzemelerin gerek üretiminde gerekse sökümünde çalışanlar, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda, farkında olmadan bu maddeye maruz kalabilirler.Asbest nedir?

ASBEST TÜRLERİ

1Asbest lifleri mineralojik özelliklerine göre Serpantin ve Amfibol olmak üzere iki gruba ayrılır.

SERPANTİN GRUBU ASBEST NEDİR?

Krizotil (Beyaz)

AMFİBOL GRUBU ASBEST NEDİR?

Krokidolit (Mavi )

Amosit (Kahverengi )

Tremolit

Antofilit

Aktinolit

ASBEST KAYNAKLARI

Tutuşmazlık, sıcaklığa ve pasa mukavemet, ısı izolasyonu, yüksek mekanik dayanıklılık, çimento ve diğer benzerleri ile yakınlık kurabilme vb. gibi özellikleri olması nedeniyle birçok alanda kullanılmaktadır. Bu kullanım alanlarından en öne çıkan inşaat/yapı sektörü olmaktadır.Asbest nedir?

asbest-rapor-vonka-asbest (74).jpg

Asbest Nerelerde Kullanılmıştır?

1) Tavanlar, duvarlar, kirişler ve kolonlar üzerine püskürtme asbest

2) Çimentolu Su Tankı

3) Gevşek Dolgu İzolasyon

4) Kazan ve Borularda Kaplama

5) Tavan Kaplaması

6) Klozet

7) Bölme Duvar

8) Yangın Kapısı

9) Halatlar ve Contalar

10) Marleyler

11) Kazanın Etrafındaki  Paneller

12) Yangın Battaniyesi

13) Duvar ve Tavanlarda Dekorasyon Amaçlı Kaplamalar

14) Eternit

15) Çimento Paneller

16) Çimento Olukları ve Boruları

17) Üst Eşik

18) Çimento Bacası

19) Diğerleri: Sigorta kutusunda, Havalandırma Sisteminde

Ülkemizde inşaat/yapı sektöründe asbestin ne kadar kullanıldığına dair veriler oldukça sınırlı olmakla birlikte gerek bina gerekse endüstriyel birçok yapının üretim süreçlerinde kullanıldığı bilinmektedir. Bu nedenle bu yapıların yıkımı ve tadilatı gündeme geldiğinde, faaliyete başlamadan önce asbestin bulunup bulunmadığına ilişkin gerekli analizlerin yapılması ve asbest maruziyetinin önlenmesi gerekmektedir.

Asbest, özellikle gemi, uçak, otomobil sanayiinde, makine konstrüksiyonlarında yağlayıcı madde ve sızdırmazlık elemanı olarak, inşaat sektöründe, ısı ve ses izolasyonunda yaygın olarak kullanılmıştır1. Asbest ayrıca tavanlar, duvarlar, kirişler ve kolonlar üzerine püskürtme asbest, asbest çimentolu su tankı, gevşek dolgu izolasyonu, kazan ve borularda kaplama, tavan kaplaması, klozet ve bölme duvar gibi yerlerde de kullanılmıştır

ASBESTİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR

Maruz kalınması sonucunda oluşan meslek hastalıkları aşağıdaki gibidir.

1. Asbestoz: İlk olarak tersane işlerinde çalışanlarda tespit edilen asbestoz, asbest liflerini çözmeye çalışan vücut tarafından üretilen asidin akciğer zarında oluşturduğu yaralardır. Bu hastalığın kendini göstermesi 10-20 yılı bulmaktadır.

2. Plevral Reaksiyonlar:

Plevral plaklar,

Benign asbest plörezisi,

Diffüz plevral kalınlaşma

3. Parenkimal Akciğer Hastalıkları:

Rounded atelektazi,

Transpulmoner bantlar

4. Asbestin Neden Olduğu Dermatozlar

5. Kanserler:

Malign mezotelyoma: Asbestin yol açtığı en önemli hastalık akciğer zarı ve karın zarı kanseri, yani mezotelyomadır. Batı ülkelerinde yılda her bir milyon kişinin 1-2'sinde saptanan mezotelyoma, ülkemizde yılda en az 500 kişide görülmektedir. Mezotelyoma’ya ait en sık rastlanan yakınmalar, ağrı ve ilerleyici nefes darlığıdır. Akciğer röntgeni ve tomografide tipik bulgular saptanabilirse de, kesin tanı için başvurulan standart yöntem akciğer zarı biyopsisidir. Mezotelyoma, erken dönemde tanınıp uygun cerrahi girişim uygulanamadığında, ilaç ya da ışın tedavisine iyi cevap vermeyen ve hastayı kısa zamanda ölüme götüren bir hastalıktır.

Akciğer kanseri: Asbest, akciğer, gırtlak ve sindirim sistemi kanserlerine yol açmaktadır.

Diğer tümörler (GİS, böbrek, larinks vs.)

6. Diğerleri

Hava yolu obstrüksiyonu,

İmmünolojik değişiklikler,

Perikardiyal sıvı-kalınlaşma,

Üst zon değişiklikleri,

Retroperitoneal fibrozis vs.Asnest nedir?
 

ASBEST YÖNETİMİ

Bir ortamda (yapı, gemi vs.) asbestli malzemelerin varlığından şüphe duyulduğunda konusunda uzman bir asbest tespit uzmanı tarafından saha değerlendirmesi yapılır ve gerektiğinde numune alınır. Bu tespit sonrasında varsa asbestin türü, miktarı, yeri, hasar miktarı ve insanlarla etkileşimi gibi konular göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi yapılır ve gerekirse asbest sökümüne başlanır. Asbest sökümü mutlaka İSGÜM’den eğitim almış ve sınavı başarıyla tamamlayarak sertifika almış Asbest Söküm Uzmanları nezaretinde Asbest Söküm Çalışanlarınca yapılır.


ASBEST ÖLÇÜMÜ VE NUMUNE ALMA

Ölçüm ve numune alma işlemleri iki şekilde yapılır.

Birincisi; söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma çalışmalarına başlamadan önce, yapılarda asbest olup olmadığı ve var ise hangi tür  olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Bunun belirlenmesi için, uzman biri tarafından, yapının asbest olduğundan şüphelenilen bölümünden katı (bulk) numune alınır. Alınan numune içerisinde  var ise hangi tür  olduğunu saptamak amacıyla analiz yapılır. Bu şekilde alınan numunelerin analizi, Polarize Işık Mikroskobu (PLM), Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), Transmisyon Elektron Mikroskobu (TEM) veya Fourier Transform Infrared Spektroskopisi (FTIR) ile yapılabilir. Analiz sonucunda numunede asbest bulunması durumunda, sökümü yapılacak asbestin türü ve miktarına ait bilgiler, iş planı ile birlikte, işe başlamadan önce işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yapması gereken bildirimde bulunmalıdır.

İkincisi ise; çalışanın kişisel maruziyetinin belirlenmesi için çalışma ortamında çalışanın solunum seviyesinden alınan hava numunesidir. Alınan numunenin analizi (sayımı) Faz Kontrast Mikroskobu (PCM), Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) veya Transmisyon Elektron Mikroskobu (TEM) ile yapılabilir. Analiz sonucu, çalışanın sekiz saatlik çalışma süresi boyunca maruz kaldığı lif konsantrasyonunu (lif/cm3) verecek şekilde hesaplanır. Mevzuatımıza göre, bu şekilde yapılan asbest ölçüm ve numune alma işlemleri, akredite olmuş ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nce (İSGGM) yetkilendirilmiş laboratuvarca yapılır.Asbest nedir?
 

ASBESTLİ ATIKLARIN YÖNETİMİ VE BERTARAFI

Atıkların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisanslı atık taşıma firması ile ve yetkili atık bertaraf kuruluşu ile sözleşme imzalanarak mevzuata uygun şekilde taşınması ve bertarafı gerçekleştirilmelidir. Asbestli atıkların tehlikeli atık sınıfına girdiği unutulmamalıdır.

Çapa 1

Asbest nedit? Asbestin özellikleri nelerdir?

file.jpg

Krizotil 

Renk:Beyaz
Morfoloji:Karmaşık eğimli Lifler
Formül:
CAS No:
Kırılma İndisi:
Yoğunluk:

H Kodu :
Erime noktası:

Serpantin Grubu

asbest_Sem_Resim (38).jpg

Krokodolit

Renk:Mavi
Morfoloji:Düzgün lifler
Formül:

CAS No:
Kırılma İndisi:
Yoğunluk:
H Kodu :
Erime noktası:

Amfibol Grubu

asbest_Sem_Resim (150).jpg

Actinolit 

Renk:Yeşil-Beyaz
Morfoloji:Düzgün lifler
Formül:

CAS No:
Kırılma İndisi:
Yoğunluk:
H Kodu :
Erime noktası:

Amfibol Grubu

20-9-18-5747.jpg

Amosit

Renk:Kahvarengi-Beyaz
Morfoloji:Düzgün lifler
Formül:

CAS No:
Kırılma İndisi:
Yoğunluk:
H Kodu :
Erime noktası:

Amfibol Grubu

20-9-18-5747.jpg

Antofilit 

Renk:Beyaz
Morfoloji:Düzgün lifler
Formül:

CAS No:
Kırılma İndisi:
Yoğunluk:
H Kodu :
Erime noktası:

Amfibol Grubu

FullSizeRender (1).jpg

Tremolit

Renk:Beyaz
Morfoloji:İğne şeklinde düzgün lifler
Formül:

CAS No:
Kırılma İndisi:
Yoğunluk:
H Kodu :
Erime noktası:

Amfibol Grubu

Asbest nedit? Asbest içeren ürünler nelerdir?

Çapa 2

Kısaca asbest nedir? Sorusuna kısa cevaplarla açıklama getirelim.
Asbest nedir? Doğal olarak doğada oluşan lifsi bir mineraldir.
Asbest hangi hastalıklara neden olur?
Akciğer kanseri , akciğer zarı kanseri (mezotelyama) gibi solunum yolları hastalıklarına sebep oluır.
Asbest havada asılı kalır mı?
Hayır kalmaz ancak hava hareketleri ile km lerce taşınabilir.

bottom of page