Asbest Söküm

Asbest söküm uzmanlarımız , Asbest söküm çalışanlarımız ve en gelişmiş asbest söküm ekipmanları ile hizmet vermekteyiz.Detaylı bilgi almak istiyorsanız bizimle iletişime geçin yerinize gelerek veya online kanallardan bilgi verelim.

Asbest sökümü "ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK" hükümlerine göre yapılır.
Ayrıca ulusal ve uluslararası rehber ve standartlardan yararlanırız.

Asbest sökümü öncesi asbest tespiti yapılır.Asbestin yeri , miktarı ve türü belirlendikten sonra bir iş planı hazırlanır.Hazırlanan iş planı , asbest analiz raporu ,asbest söküm uzmanı ve çalışanların belgeleri ve hazılanan risk değerlendirmesi ile  birlikte Çaışma İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne teslim edilir. Asbest sökümü yapılacak alnda izole bir alan oluştrularak diğer çalışanların girmesi engellenir.Asbest söküm çalışanların yıkanacakları en az 3 odalı personel kontaminasyon ve duş kabinleri kurulur. Duş kabininden çıkan atık su hepa filteden filreleyen filtrasyon sistemi çalışır vaziyette sahaya kurulmuş olmalıdır.   

Asbest Tespiti

Asbest tespiti için laboratuvarla anlaşılır. 

Asbest Bildirimi

Söküm için İŞKUR a bildirim yapılır Bildirime şunlar eklenir

Asbest Ekipmanları

Personel 3 odalı duş kabini, NBU, su temin sistemi, su filtreleme sistemi, elektrik süpürgesi,atık dekontaminasyon ünitesi 4mx4m 

Atıkların bertarafı

Atıklar lisanslı araçlarla bertaraf tesilerine gönderilir.

Asbest Ölçümü

Asbest tespit edildinde maruziyet olup olmadığının tespiti için ortam ölçümleri yapılır.

Asbest Söküm Çalışanları

Asbest sökümünde çalışanların belgeleri eklenir.

Asbest Sökümü

Asbest Söküm alanı karantinaya alınarak  kırılmayı ve tozumayı olabildiğince engelleyerek devam eder 

İŞKUR Kapanış

Söküm işlemi tamamlandıpında yapılan ortam ölçümleri ve kiisel maruziyet ölçümleri ile kapanış bildririmi İŞKUR a teslim edilir

Risk değerlendirmesi

Yapılan analiz ve ölçüm sonuçlarına göre asbest risk değerlendirmesi yapılır.

İş Planı

Asbest söküm işinin nasıl yapılacağı tüm detayları ile anlatılır.

Ölçümler

Günlük kişisel maruziyet ölçümleri alınır.Anlık olarak ortam havası ölçülür.Yüzeye birikmiş tozlar sürekli analiz edilir

atık aracı 22
atık aracı 22

press to zoom
asbest yükleme
asbest yükleme

press to zoom
IMG_7697
IMG_7697

press to zoom
atık aracı 22
atık aracı 22

press to zoom
1/16
yıkım dema_edited.jpg

Asbest Söküm 

Asbest_Sokum_Sema.jpg