top of page

SEM-EDX ile Toprakta Asbest  ve Kayaçlarda Asbest Analizi

Toprakta asbest analizi hangi durumlarda gerekli olur?
Doğal asbest yataklarının bulunduğu bölgelerde,

Asbest kontaminasyonunun olduğu düşünülen durumlarda,

Yıkım faaliyetleri sırasında toprağın kirlilik tespitinde,

Hafriyat döküm sahaları ve çevresinde toprakta asbest analizi yaptırılması düşünülebilir.

Toprakta asbest analizi nasıl yapılır?

1 kg toprak numunesi yeterlidir. Analiz için gönderilen toprak numune ön hazırlık işlemlerinden geçtikten sonra. Sem Edx ile analizi yapılır. Sem edx ile numune taraması 100 bin kat büyütülebilir.Yapılan analizde toprak içerisinde bulunan asbestin resimleri alınır. Edx ile elementel analiz yapılır. Elementel analiz sonucuna göre tespit edilen asbestin türü belirlenir. Örnek analiz sonucu aşağıdadır. Polarize Işık Mikroskobu ile toprakta asbest tespiti %1 den daha az ise tespiti zordur. Çünkü polarize ışık mikroskobu max 400 kat büyütme yapmaktadır. O yüzden Sem Edx ile 100 bin kata kadar büyütmede yapılan analizlerde yüzbinde 1 e kadar hassasiyetle asbest tespiti yapılabildiği gibi , elementlerinde oranı raporlanabilmektedir.

asbest toprak balata su sem
bottom of page