Arge Analizleri

Malzemelerin ve numunelerin Sem ile incelenmesi EDX ile elementel kompozisyonlarının öğrenilmesi esasına dayanır.Analizlerden elde edinilen bilgi bizi doğru sonuca götürür.