top of page

Suda Asbest Analizi Nedir? Nasıl Yapılır

Asbest, insan sağlığı için tehdit oluşturan ve kanserojen etkisi olan bir madde olduğu için, suda asbest analizi önemlidir. Sindirim yolu ile vucüda alınan asbestin kanser yaptığı henüz kanıtlanamamış olmasına rağmen kanser yapmadığına dair de yeterli çalışma yoktur.Suda asbest analizi PLM ile suda asbest tespiti imkansıza yakındır. Suda asbest analizlerini SEM-EDX ile yapmaktayız.Ön işlemden geçirilen su numuneleri SEM EDX ile analizi yapılır. Asbest lif konsantrasyonu hesabı yapılmamaktadır.Suda asbest analzilinde VDI3866-ISO22262 ISo14966 standartları asbest tür tayininde yararlandığımız metotlardır. Suda asbest analizi hizmetimiz için bizi arayabilirsiniz. 

Suda asbest analizi için numune alma noktaları doğru seçilmelidir.
Baraj ,göl , akarsu ,içme suyu ve atık sularda yapılan suda asbest analizlerinin numune alma metodolojileri farklılık göstermektedir.

Suda asbest analizi için numune konacak kapların hiç kullanılmamış olması ve sızdırmaz kapaklı olması gerekir.
Suda asbest analizi için alınacak numuneler ve sayıları hakkında bilgi alınız.
Suda asbest analizini kimler yaptırmalıdır.
-Belediyeler
-İçme suyu tedariği yapan barajlar
-Sivil toplum örgütleri

Suda yapılan asbest analizinde tespit edilen asbest liflerinin görüntüleri ve elementlerin oranlarıda raporlanmaktadır.Örnek analiz raporu aşağıdadır.

suda asbest analizi
bottom of page