top of page

Türkak akreditasyon ve kapsam belgemiz

Toprakta asbest yeterlilik testlerimiz

İsgüm yetki belgemiz ve kapsamları

Taşıdığımız atık kodları ve Atık taşıma lisansımız

Asbest analizi yeterlilik belgemiz

Tüm sertifiiklaraımız bir yerde buradan indirebilirsiniz. 

Asbest lif sayımı yeterlilik belgemiz

AIMS ne demektir?

Malzemelerde Asbest Şeması (AIMS), dökme malzemelerde asbestin tanımlanmasını gerçekleştiren laboratuvarların performansını değerlendirir. AIMS planı, örneklerin dağıtımı ve katılımcı verilerinin işlenmesi ile birlikte yönetim, kayıt ve üyelik konularını denetleyen HSE Testing and Monitoring tarafından yürütülür.
Birleşik Krallık laboratuvarlarının, malzemelerin Asbest Kontrolü Düzenlemeleri (CAR) kapsamında asbest içerip içermediğini değerlendirmenin bir parçası olarak bu özel analizi yapmak için Birleşik Krallık Akreditasyon Servisi (UKAS) tarafından ISO 17025'e göre akredite edilmesi gerekmektedir. Birleşik Krallık'ta AIMS'e katılım, Sağlık ve Güvenlik Yönetici Kılavuzu - HSG 248, "Asbest: Analistin numune alma, analiz ve temizleme prosedürleri kılavuzu"nda tavsiye edilir ve bu analizin ISO 17025'e göre akreditasyonu için bir ön koşuldur.

Programa katılım, Birleşik Krallık dışındaki laboratuvarlara da açıktır.

RICE ne demektir?

Düzenli Laboratuvarlar Arası Sayım Değişimleri (RICE) PT planı, havadaki asbest liflerini sayan laboratuvarların yeterliliğini değerlendirir.

Birleşik Krallık laboratuvarlarının, Asbest Kontrolü Düzenlemeleri (CAR) kapsamındaki temizliği değerlendirmenin bir parçası olarak bu özel analizi yapmak için Birleşik Krallık Akreditasyon Servisi (UKAS) tarafından ISO 17025'e göre akredite edilmesi gerekmektedir. Birleşik Krallık'ta RICE'a katılım, Sağlık ve Güvenlik Yönetici Kılavuzu - HSG 248, "Asbest: Analistin numune alma, analiz ve temizleme prosedürleri kılavuzu"nda tavsiye edilir ve bu analizin ISO 17025'e göre akreditasyonu için bir ön koşuldur.

Programa katılım, Birleşik Krallık dışındaki laboratuvarlara da açıktır.

AISS ne demektir?

Toprakta Asbest Programının (AISS) amacı, topraklarda (kirlenmiş arazi) asbestin kalitatif ve kantitatif analizini yapan laboratuvarların yeterliliğini değerlendirmektir. Plan, HSE Testing and monitoring tarafından yürütülür ve BK ve BK dışı merkezli toprak laboratuvarlarına açıktır.
Bu alanda bir dizi endüstri inisiyatifi vardır ve bir dizi düzenleyici kurum ve endüstri birliği tarafından bir dizi yeni kılavuz belge geliştirilmektedir. Bu şema, yalnızca kirlenmiş arazi örneklerinde asbestin tanımlanması ve miktarının belirlenmesi ile ilgili analitik laboratuvarları hedeflemektedir. Birleşik Krallık'ta topraktaki asbestin ve benzer matrislerin tanımlanmasını üstlenen tüm laboratuvarların Birleşik Krallık Akreditasyon Servisi (UKAS) tarafından ISO 17025'e göre akredite edilmesi gerekir. Diğer ülkelerdeki düzenlemeler farklı olabilir. Bu tür analizler için ISO 17025 standardına göre akredite olan herhangi bir laboratuvarın, ulusal akreditasyon kuruluşu tarafından uygun bir YT Programına katılması gerekebilir.

bottom of page