Fabrika Asbest Envanter Raporu


Fabrika ve tesislerinizde Asbest ve Tehlikeli Madde Envanter Raporunuzu


Mobil ve yerleşik laboratuvarımızla kısa zamanda hazırlıyoruz.


Envanter çalışması yapılırken katı materyallerden zarar vermeden bir küp şeker büyüklüğünde parca koparılır. Parca koparma şansı olmayan cihaz ekipman duvar zemin gibi yüzeylerde kontakt numune dediğimiz özel aparatlarla tahribatsız numune alınabilir.

Bu şekilde alınan numunelerin avantajı tesis içerisinde bulunan metal ve cam yüzeylerde de kontaminasyonun tespit edilmesidir. Kontakt numuneler SEM scanning elektron microscope ile analiz edilir .Yapışkan yüzeye alınan numune içersinde sadece asbest değil aynı zamanda EDX

ile elementel analiz de yapılmış olur kurşun, civa ,kadmiyum, krom gibi tehlikeli elementler de tespit edilir .