top of page

Akustik Proje & Akustik Rapor

Bina Akustiği

Bina gürültü yönetmeliği yayımlandı. Akustik projesi olmayan projelere ruhsat verilmeyecek. 1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girecek düzenleme yeni yapılacak inşaatlarla tadilat yapılacak inşaatları kapsayacak. "Akustik proje" bina akustiği uzmanlarıtarafından düzenlenecek. Bina akustiği uzmanlığı yetkisi alabilmek için Bakanlık tarafından hazırlanan uygun sertifika programlarındaki başvuru koşullarında belirtilen meslek grubundan olup, düzenlenecek eğitime katılmak şart. Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin işletimi ve kullanımı safhalarında insanların maruz kalacağı, binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürültülerin, kişilerin huzur ve sükûnuna, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi işitme ve algılama koşullarının sağlanması için, tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim bakımından uyulacak kuralların belirlenmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmelik,  belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde inşa edilecek resmi ve özel her türlü yapı, bina, tesis ile işletmelerde iç mekanlarda insanların maruz kaldığı ulaşım, sanayi, yapım ve insan kaynaklı gürültüler gibi dış çevre gürültülerininve yapı içinde oluşan komşuluk gürültüleri, darbe sesleri, mekanik sistem ve servis ekipmanlarının gürültüleri ile cihazlardan yayılan mekanik titreşimlerin kontrol altına alınmasına yönelik önlemlere ilişkin temel kuralları kapsıyor. Yönetmelik kuralları Konferans, konser, sinema ve tiyatro salonu gibi özel kullanımların salon akustiği tasarımı konuları ve hesapları hakkında uygulanmayacak. Mevcut kamu binalarında, gürültünün önlenmesi bakımından gerekli ölçüm ve testlerin yapılmasından ve akustik koşulların iyileştirilmesinden, sağlanacak ses yalıtım düzeyinin belirlenmesinden, bu Yönetmelik hükümleri ve asgari yalıtım düzeyleri esas alınarak yetkili idaresi sorumlu olacak.


İlgili Yazılar

Hepsini Gör

ISO 22262 SEM ve PLM Asbest Analizi

Sem edx ve Plm ile uluslararası standardı olan ISO 22262 metodu ile asbest analizi yapılır. Numunelerin içerisinde bulunan asbest lifleri görüntülenir morfolojisi incelenir. Liflerin elementel içerig

Opmerkingen


bottom of page