top of page

DNV-GL tarafından sertifikalandırılmış Tehlikeli Madde uzmanlarıyla hizmet vermektedir.

TEHLİKELİ MADDE ENVANTERİ (IHM) NEDİR?

Tehlikeli Madde Envanteri (IHM) insan sağlığına ve çevreye zarar verme riski bulunan tüm tehlikeli maddelerin (ilgili IMO ve EU kurallarında tanımlanan asbest, PCB, TBT vb. zararlı maddeler) bir gemideki yerini, türünü ve miktarını belirten dokümandır.

NEDEN TEHLİKELİ MADDE ENVANTERİ GEREKİYOR?

Tehlikeli Madde Envanteri (IHM) kavramı ilk kez 2009 yılında “IMO Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships” (IMO HKC) Sözleşmesi ile gemilerin çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüştürülmesini sağlamak ve gemideki tehlikeli/zararlı maddelerden etkilenebilecek gemi personelinin ve gemi tamir/geri dönüşüm tesisi çalışanlarının sağlığını korumak için kullanılmıştır. 2013 yılında yürürlüğe giren Avrupa Birliği Gemi Geri Dönüşüm Düzenlemesi ( EU Regulation 1257/2013) (EUSRR), getirdiği bazı ilave isteklerle birlikte; IMO HKC Sözleşmesi’nin gerekliliklerinin erken uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu düzenleme ile birlikte Avrupa Birliği limanlarını ziyaret eden 500 GT ve üzeri tüm gemilerde (AB bayrağını taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın) Klas Kuruluşu tarafından onaylanmış/doğrulanmış “Tehlikeli Madde Envanteri”nin 31 Aralık 2020 itibariyle gemide bulundurulması gerekmektedir.

HANGİ TİP GEMİLER AB GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM DÜZENLEMESİNDEN (EUSRR) ETKİLENİR?

EUSRR 500 GT ve üzerindeki tüm deniz araçlarını etkilemektedir. Bu düzenlemeye göre :
• Tüm AB bayraklı yeni inşa gemiler en geç 31 Aralık 2018 itibariyle onaylanmış/doğrulanmış IHM ve ilgili Sertifika’yı “International Certificate of Inventory of Hazardous Materials (ICIHM)” gemide bulundurmak zorundadır.
• AB bayraklı mevcut çalışan gemiler en geç 31 Aralık 2020 itibariyle gemide onaylanmış/doğrulanmış IHM ve ilgili Sertifika’yı “International Certificate of Inventory of Hazardous Materials (ICIHM)” gemide bulundurmak zorundadır.
• AB bayraklı olmayan ancak AB limanlarını ziyaret eden mevcut gemiler en geç 31 Aralık 2020 itibariyle gemide onaylanmış/doğrulanmış IHM ve Uygunluk Sertifikasını (SoC) bulundurmak zorundadır.
• Geri dönüşüm tesislerine söküm için gidecek gemilerde onaylanmış/doğrulanmış IHM bulunmak zorundadır.

IHM İÇİNDE HANGİ TEHLİKELİ/ZARARLI MADDELER KAPSAMA ALINIR?

https://static.wixstatic.com/media/ae6168_43ce2fb73e304e9699c1e49d3d8ea3f0~mv2.jpg/v1/fill/w_537,h_380,al_c,q_80/tablo1.webp

IMO ve EU gerekliliklerine göre:

• Yeni ve mevcut çalışmakta olan gemiler için hazırlanan IHM içinde gemi bünyesinde ve ekipmanlarında bulunan tehlikeli maddeler bulunmalıdır (Part 1) 
• Geri dönüşüme gidecek gemiler için mevcut IHM’e Operasyonel Atıklar (Part2) ve depo alanlarında bulunan (Part3) tehlikeli maddeler eklenmelidir.

Yeterlilik Test Sonuçlarımız

IHM Inventory Hazardous Materials

    whatsapp_edited.jpg
    bottom of page