top of page

SEM-EDX ile Toprakta Asbest ,Sediman ve Kayaçlarda Asbest Analizi

Deniz ve göllerdeki sedimentlerde özellikle çakıl formunda olanlarda asbest analizi XRD ve SEM ile yapılabilmektedir.XRD ile %1 SEM ile %0,01 hassasiyetle tanımlanabilmektedir.

Toprakta asbest analizi , kayaç ve sediman asbest analizi


Toprakta asbest , suda asbest ve diğer asbest analiz hizmetlerimiz için hizmetlerimizi inceleyiniz.>>> Toprakta asbest analizi hangi durmlarda gerekli olur? Doğal asbest yataklarının bulunduğu bölgelerde Asbest kontaminasyonunun olduğu düşünülen durumlarda Yıkım faaliyetleri sırasında toprağın kirlilik tespitinde Hafriyat döküm sahaları ve çevresinde toprakta asbest analizi yaptırılması düşünülebilir.
Sediman asbest analiz çalışmalarımızdan
Asbest analiz çalışmalarımızdan

Deniz tabanından alınan çakılda asbest


Suda asbest analiz çalışmalarımızdan
Suda asbest analiz çalışmalarımızdan

Kaynak suyunda asbesthttps://www.mta.gov.tr/v3.0/bilgi-merkezi/talk sitesinden alıntılanmıştır.


Atık suda asbest analiz çalışmalarımızdan
Atık suda asbest analiz çalışmalarımızdan

Toprakta asbest analizi için numune toplama çalışmalarımızdan foroğraflar


Kayaçlarda  asbest analiz çalışmalarımızdan
Kayaçlarda asbest analiz çalışmalarımızdan
Kayaçlarda  asbest analiz çalışmalarımızdan
Kayaçlarda asbest analiz çalışmalarımızdan
Kayaçlarda  asbest analiz çalışmalarımızdan
Kayaçlarda asbest analiz çalışmalarımızdan
Kayaçlarda  asbest analiz çalışmalarımızdan
Kayaçlarda asbest analiz çalışmalarımızdan

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Sem edx ve Plm ile uluslararası standardı olan ISO 22262 metodu ile asbest analizi yapılır. Numunelerin içerisinde bulunan asbest lifleri görüntülenir morfolojisi incelenir. Liflerin elementel içerig

bottom of page