top of page

Asbest Ölçümü - Asbest Lif Sayımı

Asbest Ölçümü

Kişilerin maruz kaldığı asbest liflerinin ve Ortam havasında bulunan asbest liflerinin konsantrasyonunun hesaplanmasına kısaca asbest ölçümü denir. Asbest ölçümü için pompalarla sahadan numuneler alınır ve laboratuvarda PCM ve SEM mikroskopları ile sayımlar yapılır. PCM:Faz Kontrasst Mikroskobu HSG 248 A1 -NIOSH(NMAM) 7400 metodlarına göre ölçümleri yapıyoruz. SEM: Taramalı Elektron Mikroskobu -VDI 3492 metoduna göre ölçümleri yapıyoruz. EDX:Enerji Dağılım X-Işın Analizi

PCM ile yapılan asbest ölçümlerde boyu 5 mikrondan uzun eni 3 mikrondan küçük tüm lifler sayılır cam yünü, taş yünü, asbest, tekstil lifi,bitki lifi gibi.Verilen rapor asbest lif konsantrasyonu değildir.Sadece lifsi tozların sayımıdır.

SEM-EDX ile yapılan ölçümlerde sadece asbest ölçülür ,diğer lifler hesaba katılmaz hatta her bir asbest için ayrı ayrı konsantrasyon verilebildiği gibi.İstenirse diğer organik ve inorganik liflerin de konsantrasyonu verilir.Verilen rapor asbest lif konsantrasyon raporudur.

PCM ile boyutları tutan tüm lifler hesaba katılır.

SEM EDX ile boyutları tutam liflerin asbest olup olmadığına bakılır ve tüm asbest çeşitleri ile ilgili ayrı ayrı konsantrasyon verilir.


Numuneler Kişisel Maruziyet Ölçümü için TSE EN 689 metoduna göre alınmalıdır. Asbestle çalışmanın olduğu her gün için homojen 10 kişilik grup için en az 1 adet numune alınmalıdır.

Numuneler Ortam Ölçümü için HSG 248-NIOSH7400-VDI3492 metodlarından biri ile alınmalıdır. Genellikle numune sayısı alanın 1/3 kuvveti şeklinde hesaplanabilir.

En tartışmalı konulardan biri ortam ölçümü ve kişisel maruziyet ölçümleridir. Asbest Ortam Ölçümü Yanlışlar

  • Dış ortamda çalışma var ortam ve kişisel maruziyet ölçümüne gerek yok.

  • İşin başında ,ortasında ve sonunda 1 er tane ortam ölçümü almamız yeterli.

  • Pompamız var biz numuneyi alıp sonucu laboratuvara gönderiyoruz.

Peki neden böyle yaklaşımlar sözkonusudur.Asbest söküm işini yapan firmalar ölçüm ücretlerinden tasarruf yapmak adına kasıtlı olarak bu yaklaşımı sergilemektedir.Bu konunun çözümü çok basittir ortam ölçüm ve kişisel maruziyet ölçümleri ana işveren tarafından yaptırılırsa veya denetim ayrı bir firmaya yaptırılırsa sorun çözülmüş olur.

PCM:Faz kontrast mikroskobu


SEM ASBEST ANALİZİ

SEM ASBEST ANALİZİ


numuneler sem içerisindeOrtam havasında bulunan asbest liflerinin türlerinin tayini
SEM EDX spektrum


İlgili Yazılar

Hepsini Gör

ISO 22262 SEM ve PLM Asbest Analizi

Sem edx ve Plm ile uluslararası standardı olan ISO 22262 metodu ile asbest analizi yapılır. Numunelerin içerisinde bulunan asbest lifleri görüntülenir morfolojisi incelenir. Liflerin elementel içerig

Commentaires


bottom of page