Asbest Numune Alma StratejisiEğer numune alınacak yer ve alınacak numune sayısı müşteri tarafından özellikle belirtilmiyorsa, metotta yer alan örnekleme stratejisi temel alınır. Aşağıdaki liste numune sayısı ve konumları için yol gösteren bir rehberdir. Bununla birlikte her bir lokasyon için alınması gereken numune sayısına karar verirken, malzemenin içeriğine dair bir inceleme yapılır. Burada son karar numune alma konusunda uzman personel ekibe aittir.

-Püskürtme Asbest ile Kaplanmış Katı Malzemeler: Bunlar genellikle homojendir ve iki adet numune yeterlidir. Eğer kullanılan alan büyük veya alanda onarım ve değişiklik yapılan alanlar varsa daha fazla numune alınır.

-Boru/Termal Yalıtım: Özellikle renkte, boyutta ve dokuda bir değişim ya da tadilat varsa, boru yalıtımı kompozisyonu son derece değişkendir. Yapılan değişikliğin boyutuna göre numune sayısı ve numunelerin konumu belirlenir. Numuneler öncelikli olarak yamalanmış veya onarılmış görünümü taşımayan yerlerden alınır.Her 3m de bir numune alınır eğer boru hattı çok uzunsa 6 m ye çıkarılabilir numune alma

-Yalıtımlı Levha/Seramikler: Bunlar genellikle homojendir ancak onarım yapılmış ve/veya levha ve seramikler yenilenmiş olabilir. 25 m2’lik bir alandan veya odabaşına 3-5 cm2’lik örnekler alınır. Birkaç tür panel varsa, her türe ait örnek alınır.

-Asbestli Çimento: Bunlar homojen malzeme olup, sıkça karşılaşılan oluklu, düz, levha, panel veya çeşitli kalıplara dökülmüş ürünlerdir.

-Diğer Malzemeler: Farklı tür malzeme olduğu durumlarda her birinden bir veya iki numune alınması yeterli olur. Farklı tür malzemelere örnek; çatı kaplamaları ve dekoratif kaplama malzemeleri.

-Toz ve Döküntü: Döküntü örneklemesi, gözle görünür lif veya potansiyel olarak asbestli çimento içerdiği bilinen her bir parça ve bölümün ortaya çıkarılması ile yürütülür. Eğer hasar yeniyse, döküntü hala alanın altında olabilir. Bununla birlikte eğer hasar daha önceki söküm ve bakım nedeniyle olmuşsa, döküntü, temizleme ihtimali olmayan daha zor ulaşılabilir yerlerde olabilir. Örneğin; kablo kanalları, tavan döşemeleri veya parçaları ya da rafların arkası.

Özetle; alınan numunelerin sayısı, mevcut malzemenin miktarına, çeşitliliğine ve malzemenin içindeki miktar çeşitliliğine bağlıdır. Malzeme miktarının ve yoğunluğunun görsel olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi birçok durum için başlangıç noktasıdır. Numune sayısı çeşitlilik miktarını yansıtır. Kararlar değerlendirme ve profesyonel deneyimler baz alınarak verilir. İnsan gözü birçok farklı tonu ayırt eder. Farklı malzemelerin genelde farklı renkleri vardır.  Malzemeleri birbirinden ayırmak için diğer görsel olmayan duyular da kullanılır. Örneğin; asbestli levha ve asbestli çimento, üzerine vurulduğunda karakteristik bir ses çıkarır. Buna benzer olarak yüzeyin sertliği, ısı iletkenliği (ellendiği zaman malzemenin soğuk, sıcak, ılık olması) farklı malzeme yapılarının belirlenmesi için kullanılan belirtilerdir. Farklı malzeme yapılarının belirlendiği her bölümden numune alınır.

Katı Numune Alım Metodu