top of page

Asbest Raporu Asbest Envanter ve Free Raporu

Bu yazımızda Asbest Free (Asbest Yoktur) , Asbest Safe (Asbest Güvenli) ve Asbest Envanter raporuna değinilecektir. Asbest envanter raporu (asbest raporu) şu durumlarda yetkili kurumlarca istenir.

1-Kentsel dönüşüm kapsamında olsun yada olmasın asbest raporu yıkılacak binalarda yıkım öncesi yıkım ruhsatı başvurusunda  istenir.  Binada bulunan asbest floresan kurşun civa gibi tehlikeli materyallerin asbest envanter raporu (asbest raporu) hazırlanması gerekmektedir. Hazırlanan asbest raporu neticesinde sonuçlara göre tespit edilen tehlikeli kimyasal maddeler Kanunlara uygun bertaraf edilmelidir .Binaların yıkılması hakkında yönetmelik gereği 01.07.2022 tarihinden itibaren Tüm Türkiye'de yıkım ruhsatı için asbest envanter raporu (asbest raporu) zorunlu hale gelmişir.

2-Tadilat yapılacak binalarda asbest varsa tadilat izni ona göre verilir. 3-Sanayi kuruluşlarının tamirat, tadilat ,sigorta ve kredi işlemlerinde ilgili kuruluşlar tarafından talep edilir.

4-Müşteriler ve/veya ortaklar, hissedarlar tarafından tesisin asbest asbest içerip içermediğinin öğrenilmesi için asbest raporu talep edilir. 5-Müşteriler satın aldıkları ürünlerde asbest olmadığının kanıtlanmasını isteyebilirler.Asbest Free (Asbest yoktur) (asbest raporu)

6-Çalışanlar , sendika veya yasal otorite asbestin tehlikeli durumda olup olmadığının kanıtlanması için isteyebilirler Asbest Safe Raporu (asbest güvenli) (asbest raporu) Asbest Envanteri (asbest raporu)– Asbest Araştırmaları Bina yıkım veya yenileme çalışması öncesinde, yönetmeliklere göre asbest envanter raporu hazırlanmalıdır. Devlet, bir binada yaşayan veya çalışan insanların tehlikeli asbest lifleri ile temas etmesini önlemek istemektedir. Türkak akreditasyonuna sahip İsgüm yeterlik belgesi olan bir laboratuvar tarafından yapılması gereken bir asbest envanteri de zorunlu risk envanterinin ve değerlendirmesinin  bir parçasıdır. Ne zaman gerekli? Bina veya nesne inşa edilmiş ve yıkılmış veya yenilenmişse, asbest envanterinin yapılmasını gerekir. Bu, bir binanın asbest içerdiği zaten biliniyorsa ve sahibinin binanın çıkarılmasını istediği durumlarda da geçerlidir. İşlem adımları Asbest araştırması sırasında , asbest içeren malzemeler yapılandırılmış bir yaklaşıma göre haritalanır. Soruşturmanın amacı belirlendikten sonra, mülk sahibi veya yöneticisi ile masa başı araştırması ve mülakatlar asbestin bulunup bulunmadığını ve nerede olacağını belirler. Gayrimenkullerde, bu örneğin oluklu demir paneller, cephe panelleri, şaplar, tahtalar, pencere pervazları, eşikler, çatı levhaları, kanalizasyon ve bacalardadır. Ancak boru izolasyonu gibi görünmez yerlerde veya soba veya havalandırma kanallarının bağlantılarında da ortaya çıkabilir. Çıplak gözle asbest liflerini tanımak imkansızdır. Bilgi ve deneyime dayanarak, belirli uygulamalar ve materyaller ‘asbest şüpheli’ olarak tanınabilir ve etiketlenebilir. Buna dayanarak, bir inceleme planı hazırlanır ve yerinde kapsamlı bir inceleme yapılır. Numuneler şüpheli malzemelerden alınır ve akredite edilmiş bir asbest laboratuarında analiz edilir. Son olarak, bulguları içeren kapsamlı bir rapor sunulur

Asbest Survey (Asbest Araştırması)-Asbest Envanter Raporu -Asbest Raporu


Asbest surveyi yapılırken uluslararası rehberlerden yararlanılır. Aksi belirtilmedikçe HSG264 kullanırız. Asbest Surveyi sonucunda Asbest Envanter Raporu, Asbest Safe Raporu ve Asbest Free Raporu düzenlenebilir. Asbest envanter raporunda numune sayısı müşteri tarafından belirlenemez yetkili laboratuvar numune alma personeli ile sahaya gidilir numune alma stratejisine göre laboratuvar personeli numune sayısına karar verir.HSG 264 metotlarına uyularak asbest envanter çalışması yapılır.Kentsel dönüşüm kapsamındaki envanter çalışmalarında numune sayısına göre ek ücret alınmaz.Alınan numuneler akredite PLM laboratuvarımızda gerektiğinde SEM desteği ile analiz edilir.Numuneleri alan kişi,tarih,numune alınan yerler,bina ekipmanın genel görselleri,Asbestin nerelerde bulunup bulunmadığı resimleri ile ayrıntılı olarak raporlanır.


Asbest rapor şeması
Asbest Rapor şeması

Asbest SAFE (güvenli) Raporu (asbest raporu)


Saha, ekipman ve tesiste asbestin olsa dahi ortama yayılmadığı yapılan ölçümlerle ve uzman nezaretinde numune alma ve inceleme sonucunda ispatlanması durumunda verilen rapordur.Herhangi bir tadilat tamirat sırasında bu rapor geçerliliğini yitirir.


Asbest FREE Raporu (asbest raporu)


Saha, bina, tesis,gemi veya ekipmanın çok detaylı incelenmesi ortam ölçümlerinin yapılması ve derinlemesine bulk numunelerin alınarak her katmandan numune alındıktan sonra asbest bulunmaması veya bulunduktan sonra ortamdan uzaklaştırılması sonucu düzenlenecek rapordur.Raporu düzenleyen kişi ve kuruluş yasal olarak sorumludur.


Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılacak binalarda asbest bulunup bulunmadığının varsa nerede ve ne kadar olduğu bilgisinin raporlandığı bir rapordur. Türkiye genelinde hizmet vermekteyiz..

Örnek Asbest Free Raporu İçin Tıklayınız>>>
Tüm dünyadaki asbest laboratuvarlarının girmek zorunda olduğu yeterlilik testlerinden biri olan ve HSL tarafından düzenlenen

AIMS R65-R66-R67 Test Sonuçları aşağıdadır.

https://www.hsl.gov.uk/proficiency-testing-schemes/aims Laboratuvarımız başarıyla bu testleri geçip Kategorisi:”Good” olarak sınıflandırılan Türkiye’deki ilk ve tek laboratuvardır.Comentários


bottom of page