Asbest Envanter Raporu ve Asbest Free Raporu

Bu yazımızda Asbest Free (Asbest Yoktur) , Asbest Safe (Asbsest Güvenli) ve Asbest Envanter raporuna değinilecektir. Asbest envanter raporu şu durumlarda yetkili kurumlarca istenir.

1-Kentsel dönüşüm asbest raporu yıkılacak binalarda yıkım öncesi yıkım ruhsatı başvurusunda  istenir.  Binada bulunan asbest floresan kurşun civa gibi tehlikeli materyallerin envanter raporu hazırlanması gerekmektedir. Hazırlanan rapor neticesinde sonuçlara göre tespit edilen tehlikeli kimyasal maddeler Kanunlara uygun bertaraf edilmelidir istanbul-izmir Antalya Bursa ve Ankara Çevre Şehircilik İl müdürlükleri ilçe belediyelerine asbeste tehlikeli madde envanter raporu hazırlanması gerektiği ile ilgili genelgeyi göndermiştir. Maalesef birçok belediye asbest ve tehlikeli atıklar rapor istememektedir

2-Tadilat yapılacak binalarda asbest varsa tadilat izni ona göre verilir. 3-Sanayi kuruluşlarının tamirat, tadilat ,sigorta ve kredi işlemlerinde ilgili kuruluşlar tarafından talep edilir.

4-Müşteriler ve/veya ortaklar, hissedarlar tarafından tesisin asbest asbest içerip içermediğinin öğrenilmesi için talep edilir. 5-Müşteriler satın aldıkları ürünlerde asbest olmadığının kanıtlanmasını isteyebilirler.Asbest Free (Asbest yoktur)

6-Çalışanlar , sendika veya yasal otorite asbestin tehlikeli durumda olup olmadığının kanıtlanması için isteyebilirler Asbest Safe Raporu (asbest güvenli) Asbest Envanteri – Asbest Araştırmaları 2015’ten önce yapılmış bir bina yıkım veya yenileme çalışması öncesinde, yasa ve yönetmeliklerle asbest envanteri yapılmalıdır. Devlet, bir binada yaşayan veya çalışan insanların tehlikeli asbest lifleri ile temas etmesini önlemek istemektedir. Sertifikalı bir şirket tarafından yapılması gereken bir asbest envanteri de zorunlu risk envanterinin ve değerlendirmesinin  bir parçasıdır. Ne zaman gerekli? 2013’ten önce bir bina veya nesne inşa edilmiş ve yıkılmış veya yenilenmişse, asbest envanterinin yapılmasını gerekir. Bu, bir binanın asbest içerdiği zaten biliniyorsa ve sahibinin binanın çıkarılmasını istediği durumlarda da geçerlidir. İşlem adımları Asbest araştırması sırasında , asbest içeren malzemeler yapılandırılmış bir yaklaşıma göre haritalanır. Soruşturmanın amacı belirlendikten sonra, mülk sahibi veya yöneticisi ile masa başı araştırması ve mülakatlar asbestin bulunup bulunmadığını ve nerede olacağını belirler. Gayrimenkullerde, bu örneğin oluklu demir paneller, cephe panelleri, şaplar, tahtalar, pencere pervazları, eşikler, çatı levhaları, kanalizasyon ve bacalardadır. Ancak boru izolasyonu gibi görünmez yerlerde veya soba veya havalandırma kanallarının bağlantılarında da ortaya çıkabilir. Çıplak gözle asbest liflerini tanımak imkansızdır. Bilgi ve deneyime dayanarak, belirli uygulamalar ve materyaller ‘asbest şüpheli’ olarak tanınabilir ve etiketlenebilir. Buna dayanarak, bir inceleme planı hazırlanır ve yerinde kapsamlı bir inceleme yapılır. Numuneler şüpheli malzemelerden alınır ve akredite edilmiş bir asbest laboratuarında analiz edilir. Son olarak, bulguları içeren kapsamlı bir rapor sunulur

Asbest Survey (Asbest Araştırması)-Asbest Envanter Raporu


Asbest surveyi yapılırken uluslararası rehberlerden yararlanılır. Aksi belirtilmedikçe HSG264 kullanırız. Asbest Surveyi sonucunda Asbest Envanter Raporu, Asbest Safe Raporu ve Asbest Free Raporu düzenlenebilir. Asbest envanter raporunda numune sayısı müşteri tarafından belirlenemez Asbest Söküm uzmanı ve akredite laboratuvar numune alma personeli ile sahaya gidilir.HSG 264 metotlarına uyularak asbest envanter çalışması yapılır.Numune sayısına Asbest Söküm Uzmanı karar verir.Kentsel dönüşüm kapsamındaki envanter çalışmalarında numune sayısına göre ek ücret alınmaz.Alınan numuneler akredite PLM laboratuvarımızda gerektiğinde SEM desteği ile analiz edilir.Numuneleri alan kişi,tarih,numune alınan yerler,bina ekipmanın genel görselleri,Asbestin nerelerde bulunup bulunmadığı resimleri ile ayrıntılı olarak raporlanır.


Şengül ÜÇÜNCÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ASBEST YÖNETİMİ sunumundan alıntılanmıştır.