top of page

Asbest sökümünde çalışan personelin asbestten arındırılması için kullanılan en temel ve en gerekli ünitelerdir.Personelin yıkanacağı suyu ısıtır ve yıkanma sonucu çıkan suyu hepa filtreden süzerek temizler.

Su Temin Ünitesi

    whatsapp_edited.jpg
    bottom of page