top of page

Ortamda bulunan partiküllerin sayılarının anlık ölçülmesi ve raporlanması. 

Havadaki partiküllerin ölçümü

    whatsapp_edited.jpg
    bottom of page