top of page

Pekmez , orcik , pestil vb. ürünlerimal edilirken birçok bölgemizde toprak katılmaktadır.Katılan bu toprakların bazılarında asbest bulunmaktadır.Bu ürünlerin üretiminde çalışanlar ve toprakla temas eden kişiler büyük tehlike altındalar.

Yeterlilik Test Sonuçlarımız

Gıda ürünlerinde Asbest Analizi Pekmezde Asbest vb.

    whatsapp_edited.jpg
    bottom of page