top of page

Ortama asbest liflerinin yayılmasını önlemek için sesli uyarı veren ve dahili yazıcısı ile negatif basınç değerlerini kayıt altında tutar. Karantinanın hava sızdırmazlını kontrol eder ve kayıt altına alır.Karantinanın basınç değişikliğini alarm vererek ikaz eder.F

Asbest Alarm Sistemi

    whatsapp_edited.jpg
    bottom of page