Asbest Söküm İşleminde Uyulması Gereken Bazı Kurallar

Asbest sökümü yaptıracak bir çok firma şartnamelerine bazı metotları eklemektedir.Ülkemiz açısından çok olumlu olmasına rağmen uygulamada ne isteyen firma nede sökümü gerçekleştiren firmalar metoda uymamaktadır. Bazı meotlardan bir kaç örnek verecek olursak

1.Minimum sayıda personel çalışması 2.Kapalı ortamlarda kullanılacak elektrik süpürgelerinin eksozunun aynı ortama verilmemesi gerekliliği 3.Ölçümlerin Elektron mikroskop ile yapılması (TRGS519 ve NEN2991) 4.Asbeste bağlı mesleki sorumluluk veya kaza sigortası yapılması (asbest ve tehlikeli maddeler kapsam dışı olmayacak şekilde) 5.Hangi şartlarda P2 ,FFP2,P3,FFP3 ve hava beslesmeli maske kullanılacağı yapılacak ris değerlendirmesine ve ölçüm sonuçlarına göre belirlenmelidir.Gereksiz yere personelin solunumuna ek yük getirilmemelidir. 6.Koruyucu giysiler (tulumlar) mümkünse tek kullanımlık olmalıdır.Zorunlu durumlarda yıkanabilir tulumlar giyilebilir. Tek kullanımlık tulumlar Cat 3 tip 5-6 olmalıdır, bazı durumlarda tip 4 kullanılabilir.Bunun haricindeki tek kullanımlık tulumlara izin verilmez. 7.Hijyen kuralları gereği çalışanların duş alabilecekleri bölümler ve tuvalet imkanı sağlanmalıdır.Maalesef konteynırdan bozma siztemler ülkemizde sıklıkla kullanılmakta hatta çoğu zaman duş sistemi bile kurulmamaktadır. 8.Asbestle çalışmalar yapılırken işveren çalışanların veya temsilcilerinin Maruziyet seviyelerinin kayıtlarına ve anlamları ile ilgili bilgilere erişimine izin verir.(2) İşveren, normal işletimden sapan çalışma koşullarında istisnai derecede yüksek tehlikeli madde konsantrasyonlarına maruz kalabileceklerse çalışanları derhal bilgilendirmelidir. Bu, özellikle arızalar, belirli bakım çalışmaları veya kazalar durumunda geçerli olabilir. Kesinlike söküm firmaları ve söktüren firmalar bunu maliyet unsuru görmekte ve denetimsizlikten dolayı bu kurala hiç uyulmamaktadır. 9-İşyeri hekimi kesinlikle risk değerlendirme çalışmasına katılmalıdır.

10-Çalışma alanının çevresindeki alanda asbest fiber konsantrasyonunun 1000 F / m3 altına düşmektir.

11.Asbest içeren sular kanalizasyon sistemine deşarj edilmemeli,

12.Beyaz alan ölçümleri gerekebilir.( karantina hasar alırsa,çalışma uzun süreli ise,vb )

13- Çalışma alanı (siyah alan) en son teknolojiye göre toz geçirmez bir şekilde ortamdan ayrılmalıdır (bölme). Bölme sabit olmalı ve negatif basıncın ve diğer gerilmelerin emme kuvvetine dayanmalıdır. Çalışma alanı mümkün olduğunca küçük tutulmalıdır.Kurulacak havalandırma ve klima sistemleri aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır:

  1. yeterince boyutlandırılmalı,

  2. bir egzoz havası arıtma sistemi olmalıdır,

  3. çalışma alanı asbest fiber konsantrasyonunu azaltmak için yeterince havalandırılmalıdır,

Yeterli negatif basınç sağlanmalıdır. Gerekli hava çıkışı, oda hacmine görehavalandırma sisteminin nominal çıkışından hesaplanmalıdır. Besleme havası, çalışma alanında etkili bir akış olması için tanımlanan besleme havası açıklıklarından geçirilmelidir. Hava akışı örn. B. bir duman tüpü kullanarak kontrol etmek. Vardiya sona erdikten sonra, havalandırma ve klima sistemi aynı çıkışla en az bir saat çalıştırılmaya devam edilmelidir. Negatif basınç sürekli ölçülmelidir. Kayıt şeritleri en azından önlem tamamlanana kadar tutulmalıdır. Negatif basınç düşerse, optik veya sesli bir alarm otomatik olarak tetiklenmelidir. Bazı durumlarda havalandırma sistemini acil durum güç kaynağına bağlamak gerekebilir.

14-Personel dekontaminasyon sistemleri kurulmalı en az  3 odalı siyah alana buradan giriş yapılmalı ve buradan çıkılmalı .Bu ünitelerden kesinlikle asbestli malzeme çıkarılmamalı ve negatif basınç sürekli ölçülmeli.Ayrıca Hava akış yönü siyah alana doğru olmalıdır.