top of page

Asbest raporu nasıl alınır?

1 temmuz 2022 de yürürlüğe giren "Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik" e gore yıkılacak her binanın yıkım oncesinde asbest envanter raporunun yapılması zorunludur.

"MADDE 16 – (1) Yıkıma başlanılmadan önce asbestli imalatın var olup olmadığı, varsa asbest içeren imalatlar için asbestin türünü, miktarını ve yerini belirlemeye yönelik envanter çalışması yapılması zorunludur. Envanter çalışması sırasında katı numune alma ve analiz işlemleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından katı numunede asbest tür tayini parametresinden yetkilendirilmiş bir laboratuvar tarafından yapılır. Asbest ve diğer tehlikeli maddeleri içeren imalatlar, yıkım faaliyetinden önce belirlenerek sökülür, ayrı olarak toplanır ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre bertaraf edilir."

Yıkım ve tadilat işlemleri için "Asbest raporu" veya "Asbest envanter raporu" Türkak'tan akredite olmuş İsgüm'den yetkili asbest laboratuvarlarından alınır. Numune alma işlemleri laboratuvar tarafından yapılır. Dışarıdan numune kabul edilmez. Ancak bir ürün içerisinde asbest varlığı araştırılmak isteniyorsa laboratuvarımız dışarıdan numune kabul etmektedir.

Şantiye veya işyerine gelen laboratuvar personelleri numune alma stratejisine uygun olarak işyerinizden örnekler alır. Alınan örnekler fotoğraflanır işverenle numune alma formu doldurulur ve numuneler laboratuvara iletilir. Analizler tamamlandığında asbest raporunuz size iletilir.


Hazırlanan asbest raporunun tam adı asbest envanter raporudur. Binanızda asbest tespit edilirse asbest söküm işlemi yapılmalıdır. Asbest söküm işlemi tamamlandıktan sonra asbest lifi kalmadığının kanıtlanması için asbest ölçümleri yapılmalıdır. Asbest ölçümleri sonucunun uygun çıkması durumunda asbest ölçüm raporları İŞKUR a verilir. Bu raporda asbest safe raporu yerine geçer. Ayrıca asbest sökümü ve bertarafı tamamlandıktan sonra düzenlenen asbest söküm aşamalarını da gösteren rapor da asbest free raporu yerine geçer.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

ISO 22262 SEM ve PLM Asbest Analizi

Sem edx ve Plm ile uluslararası standardı olan ISO 22262 metodu ile asbest analizi yapılır. Numunelerin içerisinde bulunan asbest lifleri görüntülenir morfolojisi incelenir. Liflerin elementel içerig

Comentários


bottom of page