top of page

Asbest Ölçümü

Asbest ölçümü havadaki asbest liflerinin bir pompa yardımı ile filtrede toplanması ve sayılarak konsantrasyonun hesaplanmasıdır.

Ortam ölçümü ve Kişisel Maruziyet ölçümü şeklinde ifade edilir.Birimi lif/cm3 tür.Bunun anlamı 1m3 hava içerisinde 100bin lifi ifade eder.

Kişisel maruziyet 0.1 lif/cm3 değerini geçmemelidir.

Ortam ölçümü sınır değerle kıyaslanamaz .Asbest söküm işinden sonra ortamda asbest lifi kalmadığının ölçüm sonucu ile ispatlanması gerekir.Aksi halde bölge asbestten arındırılmış sayılmaz.Bunun anlamı 0 SIFIR lif/cm3 yani 1m3 havada 0 SIFIR life müsade etmektedir.

MADDE 9-

(3) İşveren ve/veya temsilcileri, asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma işlemleri tamamlandığında, işyerinde asbest tozuna maruziyet riskinin kalmadığını belirten ve ölçüm sonuçlarını da içeren bir belge düzenlenmesini sağlar.

(4) Akredite olmuş ve Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş laboratuvarlarca düzenlenen bu belge ve ölçüm sonuçlarını içeren rapor işveren ve/veya temsilcileri tarafından Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne teslim edilir.

(5) Çalışanlar ve/veya temsilcileri, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yapılan bildirimle ilgili tüm belgeleri talep etme ve görme hakkına sahiptir.


Asbest söküm çalışanı asbest söküm uzmanı
Asbest söküm çalışanı

asbest ölçüm
asbest ölçüm

Asbest filtre


İlgili Yazılar

Hepsini Gör

ISO 22262 SEM ve PLM Asbest Analizi

Sem edx ve Plm ile uluslararası standardı olan ISO 22262 metodu ile asbest analizi yapılır. Numunelerin içerisinde bulunan asbest lifleri görüntülenir morfolojisi incelenir. Liflerin elementel içerig

Asbest Söküm ve Asbest Denetim (muayene,kontrol)

Asbest Neden Kontrol Edilmeli Asbest, birçok yapı malzemesinin çok yaygın bir bileşenidir. Ev sahipleri ve müteahhitlerin, asbest liflerini rahatsız edecek herhangi bir projeden önce bir asbest araştı

Comments


bottom of page