Akciğer Sıvısında Asbest İncelemesi

Akciğer sıvısında asbest lifleri aradık.Krizotil asbest liflerini tespit ettik.