top of page
dnvgl.jpg

DNV-GL tarafından sertifikalandırılmış Tehlikeli Madde uzmanlarıyla IHM hizmeti vermektedir.

TEHLİKELİ MADDE ENVANTERİ (IHM) NEDİR?

Tehlikeli Madde Envanteri (IHM) insan sağlığına ve çevreye zarar verme riski bulunan tüm tehlikeli maddelerin (ilgili IMO ve EU kurallarında tanımlanan asbest, PCB, TBT vb. zararlı maddeler) bir gemideki yerini, türünü ve miktarını belirten dokümandır.

NEDEN TEHLİKELİ MADDE ENVANTERİ GEREKİYOR?

Tehlikeli Madde Envanteri (IHM) kavramı ilk kez 2009 yılında “IMO Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships” (IMO HKC) Sözleşmesi ile gemilerin çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüştürülmesini sağlamak ve gemideki tehlikeli/zararlı maddelerden etkilenebilecek gemi personelinin ve gemi tamir/geri dönüşüm tesisi çalışanlarının sağlığını korumak için kullanılmıştır. 2013 yılında yürürlüğe giren Avrupa Birliği Gemi Geri Dönüşüm Düzenlemesi ( EU Regulation 1257/2013) (EUSRR), getirdiği bazı ilave isteklerle birlikte; IMO HKC Sözleşmesi’nin gerekliliklerinin erken uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu düzenleme ile birlikte Avrupa Birliği limanlarını ziyaret eden 500 GT ve üzeri tüm gemilerde (AB bayrağını taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın) Klas Kuruluşu tarafından onaylanmış/doğrulanmış “Tehlikeli Madde Envanteri”nin 31 Aralık 2020 itibariyle gemide bulundurulması gerekmektedir.

HANGİ TİP GEMİLER AB GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM DÜZENLEMESİNDEN (EUSRR) ETKİLENİR?

EUSRR 500 GT ve üzerindeki tüm deniz araçlarını etkilemektedir. Bu düzenlemeye göre :
• Tüm AB bayraklı yeni inşa gemiler en geç 31 Aralık 2018 itibariyle onaylanmış/doğrulanmış IHM ve ilgili Sertifika’yı “International Certificate of Inventory of Hazardous Materials (ICIHM)” gemide bulundurmak zorundadır.
• AB bayraklı mevcut çalışan gemiler en geç 31 Aralık 2020 itibariyle gemide onaylanmış/doğrulanmış IHM ve ilgili Sertifika’yı “International Certificate of Inventory of Hazardous Materials (ICIHM)” gemide bulundurmak zorundadır.
• AB bayraklı olmayan ancak AB limanlarını ziyaret eden mevcut gemiler en geç 31 Aralık 2020 itibariyle gemide onaylanmış/doğrulanmış IHM ve Uygunluk Sertifikasını (SoC) bulundurmak zorundadır.
• Geri dönüşüm tesislerine söküm için gidecek gemilerde onaylanmış/doğrulanmış IHM bulunmak zorundadır.

IHM İÇİNDE HANGİ TEHLİKELİ/ZARARLI MADDELER KAPSAMA ALINIR?

tablo1.jpg

IMO ve EU gerekliliklerine göre:

Yeni ve mevcut çalışmakta olan gemiler için hazırlanan IHM içinde gemi bünyesinde ve ekipmanlarında bulunan tehlikeli maddeler bulunmalıdır (Part 1) 
• Geri dönüşüme gidecek gemiler için mevcut IHM’e Operasyonel Atıklar (Part2) ve depo alanlarında bulunan (Part3) tehlikeli maddeler eklenmelidir.

tablo2.jpg
tablo3.jpg
AGT VONKA OLARAK SİZİN İÇİN NE YAPIYORUZ?
IHM hazırlamak için son tarih olan 2020 hızla yaklaşıyor. Agt VONKA deneyimli gemi mühendisleri ve tehlikeli madde uzmanlarıyla size hızlı, güvenilir ve ekonomik IHM çözümleri sunuyor.
Vonka olarak: 
• Yeni gemiler,
• Mevcut çalışan gemiler, 
• Geri dönüşüme gönderilecek gemiler için 
IHM hazırlıyoruz !
Deneyimli Gemi Mühendislerimiz ve Tehlikeli/Zararlı Madde Uzmanlarımız ile; gemilerinizin EU Ship Recycling Regulation, IMO Hong Kong Sözleşmesi ve ilgili kılavuzlara ( MEPC 269(68) and EMSA Guidance) uygun şekilde IHM’lerini hazırlıyoruz. IHM’in hazırlanması sürecinde işbirliği yaptığımız uluslararası geçerli Akredite Laboratuarlar ile ve sizin seçtiğiniz Klas Kuruluşları ile çalışıyoruz. Hazırladığımız IHM’lerin gereken şartları sağladığını ise Klas Kuruluşunuzun hazırladığımız IHM’in onayını/doğrulamasını yaparak sertifika/uygunluk belgesini yayınlaması ile kanıtlıyoruz. Tüm bunlara ilave olarak; IHM’lerin her yıl güncellenmesi ve 5 yılda bir sörveyler ile değerlendirilmesi gerektiği için, sizi bu süreçte desteklemeye devam ediyoruz
tablo4.jpg
IHM hazırlama sürecinde belirlenen son tarihin ötelenmesi mümkün müdür?

1257 sayılı Avrupa birliği düzenlemesi Aralık 2013’de yürürlüğe girdi. Gemi sahiplerinin yürürlüğe girişten itibaren 7 yıl gibi bir süre hazırlık sürecine sahip olduğu ve aynı düzenleme ile denetim mekanizmasından geçen gemi geri dönüşüm tesislerinin lisanslama sürecinin düzenlemeye uygun biçimde devam ettiği göz önüne alındığında, AB’nin bu süreci ötelemesi mümkün görünmemektedir. Klas tarafından onaylanmış/doğrulanmış IHM bulundurmak aralık 2020 itibariyle zorunlu hale gelecek. Neden şimdiden IHM için hazırlık yapmalıyım? AB’nin yaptığı düzenlemeden yaklaşık 30.000 geminin etkilenmesi öngörülmekle birlikte, şu an sadece 7.000 gemi için IHM hazırlanmış durumda. Bu rakamlar göz önüne alındığında Laboratuar analizleri süreci de dikkate alınarak, son dönemi beklemenin bir darboğaza neden olacağı ve fiyatların bu darboğazdan etkileneceği açıktır.Bu nedenle VONKA olarak en kısa zamanda bizimle temasa geçmenizi öneriyoruz.

IHM hazırlamanın maliyeti ne kadardır?

IHM hazırlığındaki ana gider kalemleri : 1) IHM’in hazırlanması (doküman inceleme, gemiden numune alma, Akredite Laboratuar testleri, gemiye özel IHM dokümanının oluşturulması) maliyeti 2) Hazırlanan IHM’in klas kuruluşu tarafından onaylanması/doğrulanması sürecidir. AB’nin belirlediği son tarih olan Aralık 2020’ye yaklaşıldıkça artan iş yükü nedeniyle fiyatların artması söz konusu olacaktır.

IHM hazırlanması ve sertifikasyon süreci ne kadar sürer?

Bu süreç geminin türüne (yeni inşa, mevcut servisteki gemi veya geri dönüşüm için hazırlanan gemi) ve hizmet yeri, gemiyle ilgili dokümantasyonun bulunabilirliği vb. değişkenlere bağlıdır. Bu özelliklere göre IHM’in ideal şartlara uygun hazırlanması 2 haftadan bir kaç aya kadar değişebilir. Son tarih yaklaştıkça talebi karşılayacak iş gücü ve Akredite Laboratuar bulma konusu sürelerin uzamasına neden olacaktır.

IHM’in yenilenmesine gerek var mı?

Evet, IHM her yıl güncellenmeli ve 5 yılda bir de sörvey ile güncellik sağlandığı kanıtlanmalıdır. VONKA olarak IHM’i hazırladıktan sonra da güncelliğini korumak için sizlere destek veriyor olacağız.

Gemide çok miktarda tehlikeli madde bulunduğu taktirde gemi sahipleri yaptırımlarla karşılaşacak mı?

Hayır. IHM’in amacı gemide bulunan tehlikleli/zararlı maddelerin belirlenmesi ve maruziyetin minimum seviyeye indirilmesi için bilgi sağlanmasıdır. AB’nin ve IMO’nun temel amacı gemi geri dönüşümün hem çevreye hem de insan sağlığına en az zararla gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Gemilerde ne tür tehlikeli/zararlı maddeler bulunur ve IHM hazırlamak için kaç numune almak ve analiz yaptırmak gerekir?

Gemilerde en sık bulunan tehlikeli maddeler asbest, PCBs, TBTs, ODS and CFC gazlarıdır. Gemiden alınacak örnek sayısı gemiden gemiye değişmekle birlikte 100-150 civarında olup, alınacak örneklerin yaklaşık 80%’i asbest içermesi muhtemel malzemelerle ilgili olacaktır. Eş gemilerde bu sayının azalması mümkün olabilmektedir.

IMO Hong Kong Sözleşmesi ve AB Gemi Geri Dönüşüm Düzenlemesine göre IHM’de bulunması istenen tehlikeli/zararlı maddeler aynı mıdır?

AB düzenlemesinde, IMO Hong Kong Sözleşmesi’nde kabul edilen tehlikeli maddeler listesine iki madde daha (perfluororoctane sulfonuc acid (PFOS) and Brominated Flame Retardant (HBCDD) eklenmiştir. AB Düzenlemesine uyumlu IHM hazırlığı ile IMO HKC Szölşemesine uyumu sağlamak en ideal çözümdür.

Laboratuar analizine gönderilecek numunelerin/örneklerin maliyetini kim karşılayacak?

VONKA Akredite Laboratuar hizmetleri dahil fiyat vermekte olup; numune/örnek alınması ve analizler süreci de dahil olmak üzere Tehlikeli/Zararlı Madde Uzmanımız tüm aşamalardan sorumlu olacaktır.

Tüm dünyadaki asbest laboratuvarlarının girmek zorunda olduğu yeterlilik testlerinden biri olan ve hsl tarafından düzenlenen

AIMS R65-R66-R67 Test Sonuçları aşağıdadır.

https://www.hsl.gov.uk/proficiency-testing-schemes/aims
Laboratuvarımız başarıyla bu testleri geçip Kategorisi:”Good” olarak sınıflandırılan Türkiye’deki ilk ve tek laboratuvardır.

aimsr65grup.JPG
aimsr66grup.JPG
aimsr67grup.JPG
aimsr67.JPG
bottom of page