top of page

Çevreyi anlamak, endüstrilerden gelen ağır kirliliği analiz etmekten fazlasını içerir. Uzun zamandır mevcut ekosistemlerin gözlem ve analizleri ve volkanik patlamalar gibi olaylar için ayrı kontroller de aynı derecede önemlidir.

Phenom masaüstü tarama elektron mikroskopu ile örnek yapılar fiziksel olarak incelenebilir ve mikroskobik yapıları analiz edilebilir. Genellikle bu, incelenenlerin ardındaki süreçleri anlamak için yeterli değildir. Temel bir analiz, gözlemlenen parçacıklar veya yapılar hakkında ilave veriler elde etmede yardımcı olabilir.

Entegre edilmiş EDS tespitine sahip Phenom ProXL, çeşitli numunelerin yapısını ve element kompozisyonunu derinlemesine anlamak için güçlü bir araçtır. Gerçekleştirilen mikro analiz, mikro hacimler için element analizi yapabilen tahribatsız bir analitik tekniktir.

bottom of page