Asbest Söküm Hizmetlerimiz

Asbest sökümü, konusunda yeterliliğe sahip personelle (Asbest Söküm Uzmanı ve Asbest Söküm Çalışanı) gerçekleştirilmektedir.
İşveren firma ile anlaşma sağlandıktan sonra, işveren işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirim yapılır. Bu bildirimde firma bilgilerinin yanı sıra, çalışma yapılacak yerin adresi, asbest içeren malzemenin tahmini miktarı, asbestin türü, çalışan belgeleri, risk analizi, raporun bir örneği ve iş planı içermek zorundadır.
Çıkacak atıkların bir bertaraf firması ile anlaşılır ve ilgili mevzuata uygun şekilde prosedür işletilir. Bu çalışma 01.012018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın oluşturduğu MOTAT sistemi üzerinden yapılmaktadır.
Çalışma sahasında kişisel koruyucu donanım eksiksiz şekilde kullanılarak uygun şekilde söküm yapılır. Sökülecek alan kapalı bir alansa karantina kurulması zorunludur.

Çalışma sonunda çıkan atıklar uygun şekilde özel ambalajlar yardımıyla paketlenir ve atık firmasına teslim edilmek üzere hazırlanır.
Çalışma sırasında ortam ölçümleri ile çalışma takip edilmelidir. Aynı zamanda çalışma sonucunda ortam havası son kez ölçülerek çalışma sonlandırılır.

asbest_maske_edited_edited.jpg
asbest_numune_alan_edited.jpg
Asbest_Sokum_Sema.jpg