Asbest Envanter Asbest Free gibi asbest raporu hazılamak için numune alma stratejisine uygulanır.Alınan numuneler asbest analizine uygun olmalıdır.

ASBEST NUMUNE ALMA STRATEJİSİ 
Asbest şüphesiyle alınan numunenin, konumu ve hangi malzemeden alındığı önemlidir. Malzemenin miktarı ve malzemede değişik tamiratlar yapılıp yapılmadığını gözlemledikten sonra, 3-5 cm2 alanda tüm derinlik içinden örnek alınır. Alınan örnek tüm malzemeyi temsil etmelidir. Numune alınırken, tüm iç köşeden veya uzak taraftan alınmasına özellikle dikkat edilir. Numuneler, normalde kolay görünür olmayan yerlerden veya en az ek hasar alabilecek yerlerden (ör; fayans kenarları) ya da yeni zarar görmüş yerlerden alınır.

Eğer numune alınacak yer ve alınacak numune sayısı müşteri tarafından özellikle belirtilmiyorsa, metotta yer alan örnekleme stratejisi temel alınır. Aşağıdaki liste numune sayısı ve konumları için yol gösteren bir rehberdir. Bununla birlikte her bir lokasyon için alınması gereken numune sayısına karar verirken, malzemenin içeriğine dair bir inceleme yapılır. Burada son karar numune alma konusunda uzman personel ekibe aittir.

-Püskürtme Asbest ile Kaplanmış Katı Malzemeler: Bunlar genellikle homojendir ve iki adet numune yeterlidir. Eğer kullanılan alan büyük veya alanda onarım ve değişiklik yapılan alanlar varsa daha fazla numune alınır.Asbest analizine gönderilir.

-Boru/Termal Yalıtım: Özellikle renkte, boyutta ve dokuda bir değişim ya da tadilat varsa, boru yalıtımı kompozisyonu son derece değişkendir. Yapılan değişikliğin boyutuna göre numune sayısı ve numunelerin konumu belirlenir. Numuneler öncelikli olarak yamalanmış veya onarılmış görünümü taşımayan yerlerden alınır.Her 3m de bir numune alınır eğer boru hattı çok uzunsa 6 m ye çıkarılabilir numune alınır ve Asbest analizine gönderilir.

-Yalıtımlı Levha/Seramikler: Bunlar genellikle homojendir ancak onarım yapılmış ve/veya levha ve seramikler yenilenmiş olabilir. 25 m2’lik bir alandan veya odabaşına 3-5 cm2’lik örnekler alınır. Birkaç tür panel varsa, her türe ait örnek alınır.Asbest analizine gönderilir.

-Asbestli Çimento: Bunlar homojen malzeme olup, sıkça karşılaşılan oluklu, düz, levha, panel veya çeşitli kalıplara dökülmüş ürünlerdir.Asbest analizine gönderilir.

-Diğer Malzemeler: Farklı tür malzeme olduğu durumlarda her birinden bir veya iki numune alınması yeterli olur. Farklı tür malzemelere örnek; çatı kaplamaları ve dekoratif kaplama malzemeleri.Asbest analizine gönderilir.

-Toz ve Döküntü: Döküntü örneklemesi, gözle görünür lif veya potansiyel olarak asbestli çimento içerdiği bilinen her bir parça ve bölümün ortaya çıkarılması ile yürütülür. Eğer hasar yeniyse, döküntü hala alanın altında olabilir. Bununla birlikte eğer hasar daha önceki söküm ve bakım nedeniyle olmuşsa, döküntü, temizleme ihtimali olmayan daha zor ulaşılabilir yerlerde olabilir. Örneğin; kablo kanalları, tavan döşemeleri veya parçaları ya da rafların arkası.

Özetle; alınan numunelerin sayısı, mevcut malzemenin miktarına, çeşitliliğine ve malzemenin içindeki miktar çeşitliliğine bağlıdır. Malzeme miktarının ve yoğunluğunun görsel olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi birçok durum için başlangıç noktasıdır. Numune sayısı çeşitlilik miktarını yansıtır. Kararlar değerlendirme ve profesyonel deneyimler baz alınarak verilir. İnsan gözü birçok farklı tonu ayırt eder. Farklı malzemelerin genelde farklı renkleri vardır.  Malzemeleri birbirinden ayırmak için diğer görsel olmayan duyular da kullanılır. Örneğin; asbestli levha ve asbestli çimento, üzerine vurulduğunda karakteristik bir ses çıkarır. Buna benzer olarak yüzeyin sertliği, ısı iletkenliği (ellendiği zaman malzemenin soğuk, sıcak, ılık olması) farklı malzeme yapılarının belirlenmesi için kullanılan belirtilerdir. Farklı malzeme yapılarının belirlendiği her bölümden numune alınır.

Katı Numune Alım Metodu

-Püskürtme Asbest ile Kaplama: Eğer kaplama tamamen izole ise, numune alma alanının çevresi önceden ıslatılır, sonra numune almak için dikkatlice keskin bir bıçakla kesilir. Eğer püskürtme asbest ile kaplama izole değilse hem ıslatma hem de Hepa filtreli (%85 oranında, 0,3 mikrona kadar havada bulunan partikülleri havadan arındırabilen filtrelere denir) vakumlu temizleyici havadaki emisyonu azaltmak için aynı anda kullanılır. Bu yüzeyler genellikle homojen olduklarından küçük sızıntıya neden olacak bir yüzey numunesi yeterlidir.

-Isı/Boru Yalıtımı: Numune alınacak alan tamamen ıslatılır, enjeksiyon tekniğiyle numune alınır. Asbest döküntülerinin yayılmasını önlemek için önlemler alınır. Numuneler boru yalıtımının tam derinliğine nüfuz edecek şekilde bir çekirdek örnekleyici ile alınır. Numune alındıktan sonra örnekleme noktası deliği güvenli hale getirilir.

-Yalıtım Paneli: Numune, keskin bir bıçak veya keski ağzıyla numuneyi kaldırmak için kenarındaki uygun bir yerden alınır. Numune alınan alan, örnekleme işleminden önce ıslatılır. Yalıtım levhaları bazen çift taraflı asbest kağıdıyla üretilmiş olabilir.

-Asbestli Çimento: Genellikle çok serttir ve küçük bir numunenin alınmasının daha kolay olacağı hasarlı kısım bulunmaya çalışılır. Numune büyüklüğü en az 5 cm2 olmalıdır.

-Contalar, Halat, Kağıt, Keçe ve Tekstil: Malzemeler ıslatılır. Malzemeden küçük bir numune almak için keskin bir bıçak kullanılır.

-Zemin ve Duvar Kaplamaları: Numuneler, genellikle her tür ve renkten bir numune alarak keskin bir bıçakla kesilir. Eğer destek malzemesi ve asbest kaplama olarak mevcut değilse, liflerin yayılma olasılığı çok düşüktür.

-Dekoratif Kaplama: Numune yüzey kaplama ve destek malzemesinden bir kazıcı yardımıyla dikkatlice kazınarak alınır. Eğer asbest, düzenli bir şekilde yüzey kaplamada bulunuyorsa ve yüzey kaplama genellikle çok ince ise, 20 cm2’lik bir alan alınır.

-Döküntü ve Toz Numuneleri: Yapışkan bantlar, nemli filtre kağıtları, cımbız vb. ile numune alınarak plastik bir poşete konulur.

Asbest analizi için Toprak numunesi nasıl gönderilmelidir?

Numune gönderme kurallarına uyulması şartıyla ülkemizin heryerinden toprak numunesi kabul edilecektir.

1-Toprak numuneleri yarım Kg (500gr) geçmemelidir.

2-Kiltli poşete konulmalı üzeri nereden alındığı bilgisi yazılmalı ve tekrardan başka bir kilitli poşete konulduktan sonra plastik ağzı vidalı bir kabın içerisine konularak kargoya verilmelidir.

3-Gönderici ad soyad ve iletişim bilgileri mutlaka yazılmalıdır.
4-Kargoya verilmeden mutlaka bizi arayıp gerekli bilgilendirme yapılmalıdır.
5-Bu şartlara uyan tüm numuneler Laboratuvarlarımıza kabul edilip analizleri en kısa zamanda yapılacaktır. Aksi durumdaki numuneler laboratuvara kabul edilmeyip kargoyla geri gönderilecektir. 

Asbest söküm işlemi sırasında asbest ölçümleri yapılmalıdır .Asbest laboratuvarı asbest ölçüm konusunda numune almaya yetkili personel asbest ölçüm numunelerini alabilir.

Asbest raporları düzenlenirken asbest envanter raporu veya asbest free raporlarında numune alma işlemi Asbest laboratuvarı asbest katı  numune almaya yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Asbest analizi için numuneler asbest laboratuvarına ulaştığında asbest analiz sonuçlarına göre asbest analiz raporu düzenlenir.

Asbest numunesi paketleme şekli